Uppdaterad 2016-11-25

Ett fossilfritt år

I november firar Keolis busstrafik ett år utan fossila bränslen. Under hösten 2015 fasade Keolis ut de sista dieselbussarna och idag kör samtliga 1600 bussar på ett förnybart bränsle. 

- Det var för oss en historisk milstolpe när vi slutade med diesel och gick över till förnybara bränslen, säger Magnus Åkerhielm, vd Keolis.

Sverige har antagit ett politiskt mål om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Men redan femton år tidigare visar Keolis att det är möjligt att i stor skala gå över till förnybara bränslen.

- Vi fortsätter vårt arbete med att optimera och energieffektivisera fordonsflottan och fördjupa vår kunskap om elektrifiering och autonoma fordon. Men för att vi ska kunna fortsätta investera i miljövänlig teknik behövs det tydliga spelregler. Så på min önskelista står det långsiktiga och tydliga skatteregler för förnybara bränslen, säger Magnus Åkerhielm.