Uppdaterad 2017-01-19

Certifiering stärker trafiksäkerheten

Keolis busstrafik i Stockholms innerstad och på Lidingö har blivit certifierad enligt standarden för vägtrafiksäkerhet ISO 39001. Certifieringen är en del av Keolis trafiksäkerhetsarbete för att det ska vara tryggt och säkert att resa kollektivt.

ISO 39001:2012 är en internationell standard för arbete med vägtrafiksäkerhet. Standarden kan ses som ett komplement till lagstiftningen med målet att skapa en säkrare trafikmiljö.

- Säkerheten för våra medarbetare, resenärer och medtrafikanter är det viktigaste i vår verksamhet. Genom certifieringen får vi en kvalitetsstämpel på vårt arbete, säger Michael Svensson, områdeschef Stockholm city.

Keolis verksamhet i Stockholms innerstad och på Lidingö är även miljöcertifierad enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierad enligt ISO 9001.