Uppdaterad 2017-02-08

Karlstadsbuss och Keolis har Sveriges nöjdaste resenärer

Karlstadsborna är nöjdast i hela landet med sin kollektivtrafik. Det står klart efter att 2016 års mätningar i den nationella kollektivtrafikbarometern har sammanställts.

- Jag vill lyfta fram och ge en stor eloge till alla medarbetare som bidragit till det fina resultatet. Det är i mötet mellan förare och resenär som vi verkligen kan göra skillnad. Jag vill även lyfta fram det mycket goda samarbete som vi har med Karlstadsbuss och kommunen. Nu fortsätter det gemensamma arbetet med att vidareutveckla kollektrafiken, säger Stefan Gustavsson, affärsområdeschef Keolis Sverige.

Karlstadsbuss och Keolis arbetar tillsammans för att utveckla kollektivtrafiken och få fler och nöjdare resenärer. I senaste mätningen uppgav 90 procent av resenärerna att man är nöjd eller mycket nöjd med sin senaste resa. Karlstadsborna är inte bara nöjda utan allt fler väljer även att resa hållbart. 2016 gjordes drygt 6.8 miljoner resor i stadstrafiken, vilket är en ökning med 74 procent sedan 2005.