Uppdaterad 2017-03-15

Språkutbildning ett lyft för både förarna och företaget

När Keolis startade en frivillig digital språkutbildning var intresset stort bland förarna. Idag känner de sig säkrare när de pratar med resenärerna och deras engagemang i jobbet har stärkts.

Keolis förare har dagligen kontakt med mängder av resenärer och behöver kunna svara på frågor och ge trafikinformation. Samtidigt har många förare annat modersmål än svenska och det är många som vill bli bättre på språket.

– Vi såg ett behov av att stärka medarbetarnas arbetsspråk så att de ska känna sig ännu säkrare i sitt bemötande gentemot resenärerna. Därför valde vi att starta ett pilotprojekt med digital språkutbildning för förarna i Stockholm, säger Cecilia Jerneheim, HR- och kommunikationsdirektör på Keolis Sverige.

Ett stort plus är att det inte bara är arbetsspråket som förbättras. Minst lika viktigt är språket under lunch- och fikarasterna. En deltagare vittnar om att han nu gärna sitter med och småpratar under rasterna och att han trivs mycket bättre på jobbet tack vare det.

Stort intresse

Intresset för utbildningen blev över förväntan. De 30 platserna fylldes direkt och fördelades jämnt mellan Keolis tre trafikområden i Stockholm: City, Stockholm sydväst samt Nacka-Värmdö. Luis Alberto Ponce del Aguila, som ursprungligen kommer från Peru, lyckades få en eftertraktad plats för att förbättra sin svenska.

– Jag vill vidareutveckla mig och utbildningen har gjort att min förmåga att förstå har ökat. Nu känner jag mig tryggare när jag ska prata med resenärerna eller ha kontakt med vår trafikledning. För mig har Keolis språkutbildning varit en hundraprocentig lyckoträff, säger han.

Hans starka engagemang har smittat av sig på de andra deltagarna. Tack vare hans bakgrund som dataingenjör har han också kunnat hjälpa kollegorna som har haft svårt med tekniken.

Pluggar på fritiden

Luis och de övriga deltagarna har pluggat på sin fritid vid egen dator eller telefon. Företaget har stått för kostnaden för licensen, handledning och ett antal träffar under projektets gång. Vid det avslutande språkkaféet på Keolis huvudkontor konstaterade alla att de var mycket nöjda och alla rekommenderar andra att gå utbildningen.

Språktest före och efter utbildningen

Deltagarna får göra samma språktest som görs vid rekryteringen, både i början och i slutet av utbildningen. På så sätt kan man se gruppens utveckling. Resultatet tillsammans med alla erfarenheter och deltagarnas utvärderingar ligger till grund när företaget ska besluta om en eventuell fortsättning.

– Slår det väl ut hoppas vi kunna utvidga utbildningen till fler medarbetare inom Keolis. Men av det vi har sett hittills överträffar det här projektet verkligen våra förväntningar, säger Cecilia Jerneheim.

Läs mer om Keolis hållbarhetsarbete

 SAMARBETE FÖRBÄTTRAR INTEGRATION OCH LÖSER BRISTEN PÅ BUSSMEKANIKER

KEOLIS FÖRARE GAV SKJUTS TILL KOLLO