Uppdaterad 2017-05-12

Stockholms linjenät får internationellt pris

Ett framgångsrikt, innovativt och verksamhetsutvecklande projekt, med den motiveringen vann Keolis Sverige tävlingen, Tropheés SNCF, för framtagandet och införandet av Stockholms nya busslinjenät.

Alexis Kahlmann, affärsområdeschef, Stockholm, fick ta emot priset i Paris den 11 maj

Midsommaren 2015 lanserade Keolis på uppdrag av SL ett nytt busslinjenät i Stockholms innerstad och på Lidingö. Det nya linjenätet är framtaget genom Keolis analysmetod Neolis. En resenärsfokuserad metod som har sitt ursprung från Frankrike och som använts och vidareutvecklats inom koncernen under drygt femton år. I Stockholm har det nya linjenätet inneburit en bättre kollektivtrafik till nya stadsdelar, en tydligare anpassning efter faktiskta resandeströmmar och en ökad resenärsnöjdhet.

Stockholms nya busslinjenät fyller ett år