Uppdaterad 2017-05-18

BRT-satsning har fått Metz att blomstra

I franska Metz har BRT-systemet Mettis blivit en stor succé. Sedan starten 2013 har resandet med kollektivtrafiken ökat med 45 procent. Dessutom har man passat på att förnya och fräscha upp bebyggelse och övrig infrastruktur längs med BRT-stråken – vilket fått hela staden att blomstra.

Bus Rapid Transit (BRT) är ett busstrafiksystem med god framkomlighet och hög resenärskapacitet. Metz Métropole är ett bra exempel på en region med en lyckad BRT-satsning. – Numera går det fortare att åka buss än bil, vilket fått allt fler att lämna bilen hemma, säger Franck Duval, ansvarig för trafiken i Metz hos Keolis.

Foto: Metz Metropol

Anledningarna till att BRT-systemet infördes i Metz var flera. Till att börja med behövde staden och regionen ett nytt trafiksystem som bättre uppfyllde resenärernas behov, för att därigenom få fler att åka kollektivt och kunna förbättra miljön. Först diskuterades en ny spårväg, men ganska snart visade det sig att en BRT-lösning skulle bli betydligt mer kostnadseffektiv och inte innebära samma inverkan på den gamla stadskärnan.

– Däremot har vi passat på att göra andra stora förändringar och har rustat upp allt från värmesystem till fasader längs med de två nya BRT-stråken, berättar Franck Duval.

Tillsammans har de båda stråken en linjesträckning på cirka två mil. På 86 procent av sträckningen kör bussarna på egna vägar eller i reserverade körfält och prioriteringen av busstrafiken gör att trafiken blir oerhört snabb. I kombination med ökad turtäthet, där bussarna går i genomsnitt var femte minut och ett väl utbyggt anslutande linjenät har resandet förkortats väsentligt. För många resenärer innebär det en halvtimme mindre per resväg.

– En viktig roll för oss som operatör är att ta resenärens perspektiv och se till hela resan och hela linjenätet, inte bara BRT-lösningen. I flera av våra avtal – till exempel i Metz – ingår därför att vi är med vid utvecklingen av hela linjenätet, säger Åsa Mackhé, marknads- och produktanalytiker på Keolis.

Resenärsperspektivet omfattar även själva bussarna. I Metz har de 24 meter långa bussarna fått rikligt med glaspartier och ljusinsläpp för att förhindra tunnelkänsla. Utrymmena är väl disponerade med gott om plats där man alltid kan stå stadigt med något att hålla sig i.

– Andra små finesser i Metz är avfasade kantstenar vid hållplatserna som gör att bussen aldrig riskerar att skrapa i sidan och en röd linje i marken som bussföraren kan följa för att få en perfekt linje i kurvorna och komma rätt vid hållplatserna, berättar Åsa Mackhé.

För resenärer med rullstol eller barnvagn finns också en platta på marken vid hållplatserna. Om man ställer sig där kommer man exakt rätt framför den dörr som är anpassad för rullstolar och barnvagnar.

– Det vi skulle vilja göra nu är att fortsätta utveckla BRT-nätet med ytterligare en linje. För närvarande finns inga medel för det – men vi hoppas att det kommer att gå på sikt. Målet är att ännu fler ska resa kollektivt, säger Franck Duval.


Fakta:  BUS Rapid Transit

BRT, Bus Rapid Transit, är ett bussystem som har många av fördelarna som spårbunden trafik, men med busstrafikens flexibilitet och lägre kostnad. Systemet har hög turtäthet, medelhastighet och bekvämlighet samt kan ta många passagerare per fordon. Bussarna har ofta egna körfält. Själva fordonen är ofta längre, mer designade och futuristiska än vanliga bussar.

 

Metz BRT-system Mettis

  • Metzregionen har cirka 300 000 invånare. När BRT-linjerna startade år 2013 hade man 25 000 resenärer per dag. Nu är man uppe i 40 000. Om man tittar på hela linjenätet rör det sig om 80 000 resenärer per dag.
  • Det finns två olika BRT-linjer, med en total linjesträckning på cirka två mil. Bussarna kör på egna vägar under 86 procent av sträckningen.
  • Det nya systemet är mycket uppskattat. En kundundersökning visade att hela 91 procent hade rekommenderat andra att börja åka kollektivt sedan det nya systemet infördes.

 

Studieresa till Metz

I slutet på maj arrangerar Transportföretagen en studieresa till Metz i samarbete med Keolis. Drygt 50 personer från kollektivtrafikmyndigheter, kommunrepresentanter, fordonstillverkare, forskare, operatörer och representanter från branschmedia kommer att delta på resan för att titta närmare på Metz BRT-lösning.

Intresserad av BRT? Läs även om Karlstads trafikplaner