Uppdaterad 2017-05-19

Keolis väljer el märkt med Bra Miljöval

Keolis har tecknat nytt elavtal med Vattenfall gällande el som är märkt med Naturskyddsföreningens, Bra Miljöval.  Att välja miljöcertifierad el är en del av Keolis långsiktiga hållbarhetsarbete.

Bra Miljöval innebär att all el kommer från förnybara källor såsom vind-, vatten- eller solkraft och att det ställts hårda miljökrav på den förnybara energin.  Keolis har valt el som kommer från vattenkraft vilket innebär att vattendrag inte får torrläggas eller vattenflöden understiga vissa nivåer. För varje såld kilowattimme som märkts med Bra Miljöval avsätter Vattenfall pengar till Naturskyddsföreningens fonder; Miljöfonden eller Energieffektiviseringsfonden.