Uppdaterad 2017-07-03

Träffa oss i Almedalen

I år gör Keolis sin största satsning någonsin i Almedalen, Visby. Under konceptet
”Ett till 21” kommer vi, måndagen den 3 juli, arrangera seminarier och personliga möten för att diskutera kollektivtrafik, stadsutveckling, digitalisering, självkörande fordon, arbetsmarknad, integration och samhällsengagemang.

När Stockholm växer måste bussen framlänk till annan webbplats

Vi börjar klockan 13.00 med ett seminarium om framkomlighet i trafiken. Keolis kommer lagom till Almedalen lansera en framkomlighetsrapport med förslag och idéer på hur framkomligheten för busstrafiken kan förbättras. Medverkar gör Daniel Helldén, trafikborgarråd Stockholm stad och Alexis Kahlmann, affärsområdeschef Keolis. Moderator Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Dag: 3/7 2017. Kl. 13:00 - 14:00
Plats: Donnerska huset, Donners plats 1

Vad kan självkörande fordon tillföra kollektivtrafiken? Vad innebär det för resenärerna och staden?länk till annan webbplats

Vi fortsätter klockan 15.00 med ett seminarium om självkörande fordon och vad de kan tillföra kollektivtrafiken. Sedan nästan ett år tillbaka kör Keolis självkörande bussar i Lyon, Frankrike. Under seminariet tar vi upp lärdomar från Lyon och diskuterar vad självkörande fordon kan tillföra kollektivtrafiken samt vad som behövs för att det ska bli verklighet i Sverige. Medverkar gör bland annat Jonas Bjelfvenstam, tf. generaldirektör Transportstyrelsen och Roger Vahnberg, vice vd Västtrafik.

Dag: 3/7 2017. Kl. 15:00 - 16:00
Plats: Donnerska huset, Donners plats 1

Vi deltar även som talare här;

Elektrifiering av kollektivtrafikenlänk till annan webbplats
Dag: 4/7 2017. Kl. 09:00 - 09:45
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Vems ansvar är det att trygga framtidens transporter? Näringsliv och stat om kunskap och kompetens
länk till annan webbplats
Dag: 4/7 2017. Kl 13.30-14.15
Plats: Hamngatan 1, trägården