Uppdaterad 2017-06-21

Så förbättrar vi framkomligheten för bussen

Förseningar i busstrafiken i Stockholm kostar samhället 1,5 miljarder kronor varje år. Nu lanserar Keolis en framkomlighetsrapport som visar hur man relativt enkelt skulle kunna åtgärda problemen.

Resenärerna i Stockholm är överlag nöjda med sina innerstadsbussar. Däremot är resenärerna mindre nöjda med bussarnas tidhållning och trängseln ombord.

– I grunden handlar det om att våga prioritera bussresenärerna framför den enskilda bilisten. Ökad biltrafik i kombination med ett stort antal gatuarbeten som drar ut på tiden är de främsta orsakerna till att bussarna blir försenade. Men vi ser att det finns bra och konkreta lösningar, säger Alexis Kahlmann, affärsområdeschef, Keolis Stockholm.

Förseningarna skapar inte bara problem för de enskilda resenärerna utan innebär också stora samhällsekonomiska kostnader i form av förlorad arbetstid. I viss mån är det också en jämställdhetsfråga eftersom fler kvinnor än män reser kollektivt och det drabbar dem i än högre grad. Utbyggnaden av tunnelbana och spårväg kommer på lång sikt att bidra en förbättrad kollektivtrafik i Stockholm. Men på kort sikt handlar det om åtgärder som prioriterar gående, cyklister och bussar framför bilister.

– Det viktigaste mottot är helt enkelt att våga prova. De flesta av våra förslag kräver inga segdragna utredningar. I många fall räcker det med lite målarfärg och trafikskyltar för att testa och utvärdera förslagen, påpekar Alexis Kahlmann.

En viktig lösning handlar om att skapa fler och längre separata busskörfält. Även signalprioriteringssystemet som ska prioritera bussar framför bilar i gatukorsningar behöver ses över.

–Systemet fungerar inte tillräckligt bra idag. Vi gjorde till exempel ett test på linje 4, där en sträcka som normalt ska ta 13 minuter tog 19 minuter på grund av att signalprioriteringen inte fungerade, berättar Alexis Kahlmann.

Han skulle också vilja se ett bonus- och vitessystem vid upphandlingar av arbeten i gatumiljö, som gör att arbetena utförs betydligt snabbare än idag. På ett år pågår runt 4 000 arbeten som medför stora omläggningar av busstrafiken och skapar både förseningar och andra olägenheter för resenärerna.

– Här utanför vårt kontor har vi nyss haft ett arbete där de spärrade av och sedan inte gjorde något på en månad. Längre bort pågår ett arbete som började i maj förra året och skulle vara klart i november, men som fortfarande inte är klart. Vi skulle vilja att hela samhällskostnaden tas med i kalkylen när man överväger de olika anbuden, säger Alexis Kahlmann.

Andra förslag på åtgärder handlar bland annat om att förse bussarna med kameror som kan fotografera felparkerade bilar och bilar som kör i busskörfälten, samt omedelbar bortforsling av bilar som förhindrar framkomligheten enligt den modell som finns i många andra länder.

– Det finns också många små åtgärder som snabbt får väldigt stor effekt. Vi har till exempel tittat på en liten korsning som inte funkar och där åtgärder för 150 000 kronor skulle spara 5 miljoner i samhällsnytta. Nu gäller det bara att vi tillsammans vågar prova, säger Alexis Kahlmann.

För att lyfta Stockholms stadsutveckling och ge stockholmarna en attraktivare kollektivtrafik föreslår vi följande konkreta åtgärder:

  • Prioritera bussar framför bilar i gatukorsningarna.
  • Utöka stombussnätet och separata busskörfält med en mil.
  • Inför kameraövervakning i bussarna för att bötfälla felparkerade bilar och bilar som kör i busskörfält.
  • Inför bonus- och vitessystem vid upphandlingar av arbeten i gatumiljön för att dessa ska bli klara i tid.
  • Fortsätt arbetet med att minska antalet bilparkeringar på gatan till förmån för cykelbanor och kollektivtrafik.
  • Förbjud eller enkelrikta biltrafiken på Odengatan mellan Odenplan och Valhallavägen när Citybanan öppnar för att svara mot det ökade antalet resenärer.
  • Fortsätt trafikkontorets arbete med att flytta nyttotrafik från rusningstid.
  • Överväg möjligheten till tidsdifferentierad kollektivtrafiktaxa för att jämna ut rusningstrafiken och se över om det är möjligt att omfördela skoldagens början.
  • Våga prova. De flesta av våra förslag kräver inga segdragna utredningar, i många fall räcker det med lite målarfärg och trafikskyltar

Seminarium Almedalen

Keolis kommer under politikerveckan i Almedalen att presentera rapporten och diskutera hur vi kan förbättra framkomligheten för bussen. Medverkar gör Daniel Helldén, trafikborgarråd Stockholm stad och Alexis Kahlmann, affärsområdeschef Keolis. Moderator Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Seminarium: När Stockholm växer måste bussen fram
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Datum: 3 juli. Kl 13.00 – 14.00
Plats: Donnerska huset, Donners plats 1

Klicka på bilden för att ladda ner rapporten.