Uppdaterad 2017-11-10

Kombinerad mobilitet, vad innebär det för kollektivtrafiken?

Buss ibland, cykel ibland, spårväg ibland, bilpool eller taxi ibland och kanske även apostlahästarna. Målet är att kunna kombinera olika färdsätt och planera och betala genom en och samma app. –Vi står inför ett paradigmskifte, och vi välkomnar utvecklingen, säger Helena Leufstadius, vd på Svensk Kollektivtrafik.

Bilköerna ringlar uppgivet genom staden under ett moln av avgaser – en daglig syn. Men det finns alternativ. Försök har visat att det går att minska antalet bilresor genom att samla och kombinera olika typer av färdmedel och tjänster under samma app i mobiltelefonen och på så sätt resa kollektivt på ett effektivt sätt. Konceptet som internationellt benämns som Mobility as a Service, MaaS, är fortfarande relativt nytt, vilket gett utrymme för många olika begrepp och tolkningar.

– Det är än så länge väldigt konceptuellt, men i grunden handlar det om att binda ihop flera olika transporttjänster för att göra det enklare att kombinera kollektivtrafik med andra färdmedel som till exempel bilpooler, taxi och cyklar. Vi har haft relativt få piloter vilket gör det svårt för alla aktörer att ha samma definiering. Därför är piloter, experimentering och utvärdering, nycklarna till fortsatt utveckling, säger Göran Smith, som forskar kring integrerad mobilitet på Chalmers och K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik.

Det krävs dock mer än en gemensam definition innan flertalet svenskar kan skippa den egna bilen.

– För att det ska kunna bli verklighet krävs en väl utbyggd kollektivtrafik, förenklad tillgång till information och biljetter, och till hyrbilar eller en flytande bilpool, menar Helena Leufstadius på Svensk Kollektivtrafik.

– Det är viktigt att lagstiftningen hänger med, att de konsumenträttsliga aspekterna hanteras, att människor kan känna sig trygga vid samåkning och att det inte ges förutsättningar för till exempel svarttaxi.

Göran Smith håller med om att det är angeläget att fler får upp ögonen för detta.

–Det finns tekniska svårigheter, till exempel vad gäller den data om trafiken som krävs, men det som står i vägen för utvecklingen nu är framförallt att hitta en fungerande samarbetsmodell som gynnar alla ingående aktörer. Det är många, inte bara transportföretag, som vill positionera sig, och kollektivtrafikens roll kan komma att förändras.

–Vi planupprättare och beställare kan inte stå för den samordnande funktionen utan måste släppa in den privata sektorn, trots att det stöter på motstånd på vissa håll, konstaterar Helena Leufstadius.

Utvecklingen av MaaS kan komma att förändra trafikmyndigheternas roller om det tas emot positivt av samhällets invånare, tror Göran Smith. När skillnaderna mellan de olika trafikslagen minskar blir samarbete med andra leverantörer a och o för att skapa en bättre reseupplevelse för resenärerna.

Krafterna som driver på utvecklingstempot nu är starka. Om tio år har kanske mobilitetstjänster ersatt förmånsbilarna. Som Göran Smith uttrycker det:

–Det bubblar på väldigt många ställen i Sverige. Frågan är hur vi ska få det att koka!