Uppdaterad 2017-11-01

Karlstadstrafiken höjer tempot för att sänka temperaturen

Bra kollektivtrafik bidrar till ett rättvist, jämlikt och miljömässigt hållbart samhälle. Som ett led i Karlstadstrafikens miljöarbete har Keolis som bussentreprenör tecknat avtal med Vattenfall gällande el som är märkt med ”Bra miljöval”. Det betyder att alla elbussar i Karlstad nu drivs på el som kommer från helt förnybara källor.

Genom det nya avtalet kan Karlstadstrafiken fortsätta att reducera sina utsläpp av koldioxid. Bra Miljöval innebär att all el kommer från vind-, vatten- eller solkraft och att det ställts hårda miljökrav på den förnybara energin. Vi har valt el som kommer från vattenkraft. Detta betyder att vattendrag inte får torrläggas eller att vattenflöden inte får understiga vissa nivåer. Utöver detta så avsätter Vattenfall pengar till Naturskyddsföreningens fonder för varje såld kilowattimme som märkts med Bra Miljöval.

– Vårt uppdrag är att utveckla och ständigt förbättra Karlstads kollektivtrafik. Både för våra nuvarande och framtida resenärer. Genom att våra bussar drivs på Bra miljöval kan vi minimera miljöpåverkan från vår egen och entreprenörernas verksamhet, säger Mattias Bergh, chef på Karlstadsbuss