Uppdaterad 2020-03-26

COVID-19: Åtgärder för att motverka spridning av COVID-19

Till följd av COVID-19-pandemin behöver kollektivtrafiken förändras och Keolis genomför åtgärder för att skydda resenärer och medarbetare.

Bakgrund

Som en del i åtgärdspaketet för att förhindra vidare spridning av COVID-19 har Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster gett rekommendationer som bland annat påverkar kollektivtrafiken. Rekommendationerna tar bland annat upp vikten av att stanna hemma vid sjukdom och att hålla avstånd till andra människor. Flera arbetsplatser rekommenderar även att medarbetare arbetar hemifrån när det är möjligt.

Konsekvenser för Keolis verksamhet i Sverige

Den sammantagna situationen gör att mängden resenärer som väljer kollektivtrafik minskar. Detta tillsammans med en periodvis högre andel sjukskrivna busschaufförer gör att kollektivtrafiken på vissa orter går mer sällan eller enligt andra tidtabeller än normalt.

Keolis har en nära dialog med sina uppdragsgivare och vidtar åtgärder för att upprätthålla en säker och robust kollektivtrafik så att friska resenärer behåller möjligheten att åka kollektivt.

Bland annat har följande åtgärder vidtagits:

  • Påminnelse till alla anställda om behovet av att följa hygienregler och skyddsåtgärder.
  • Förstärkande åtgärder för rengöring och desinfektion av fordon.
  • På vissa orter har vi även valt att låta passagerarna gå på bussarna via bakdörrarna.
  • I Stockholmsområdet har antalet turer dragits ner för att möta aktuellt behov och för att möjliggöra en stabil turlista även vid ett läge där vi får ett ökat antal sjukskrivna busschaufförer. Vi tackar speciellt våra stockholmsresenärer för tålamod vid denna övergång.

Vi påminner också alla passagerare om att de hygienregler som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten är absolut nödvändiga.

Så här säger Folkhälsomyndigheten:

Stanna hemma när du är sjuk

  • Var uppmärksam på symptom på COVID-19
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta eller nysa i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Använd handsprit
  • Undvik att smitta andra och att bli smittad. Välj till exempel att hälsa utan att skaka hand. Undvik sammankomster och begränsa resor.