Uppdaterad 2022-10-04

Karlstadsborna är nöjdast i landet

Den värmländska kollektivtrafiken är bland Sveriges bästa gällande kundnöjdhet 2017 och karlstadsborna är mest nöjda i landet med sin kollektivtrafik.

- Det sker en omfattande stadsutveckling i Karlstad och det byggs mer än någonsin. Att ha kollektivtrafiken som en del i dessa processer är en stor fördel och det märker karlstadsborna, säger Erik Nilsson (kd), ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Karlstad.

Värmlandstrafik (länstrafiken) och Karlstadsbuss (stadstrafiken) deltar i den branschgemensamma intervjuundersökningen Kollektivtrafikbarometern. Totalt görs 1 200 intervjuer för respektive bolag per år bland slumpvis utvalda värmlänningar i åldern 15-85 år.

Karlstadsbuss i topp för tredje året

Karlstadsbuss är landets bästa bolag tycker de tillfrågade som ger bolaget 84 procents kundnöjdhet. Det är tredje året i rad som Karlstadsbuss toppar.

- Vi försöker ständigt att lyssna på våra kunder och låta deras önskemål slå igenom i utvecklingen av Karlstadsbuss och vi är glada och tacksamma att få denna bekräftelse, säger Mattias Bergh, chef för Karlstadsbuss.

Karlstad har det bästa förarbemötandet i landet

Karlstadsborna ger det högsta betyget i landet när det gäller förarens bemötande. En ökning från 80% till 85% 2017 och det har sina förklaringar:

- Jag ser det som ett tydligt kvitto på att vårt gemensamma arbete med resenärsnöjdhet har gett resultat. Men framförallt är det också ett erkännande av våra medarbetares goda arbete. Utan deras dagliga insatser och stora engagemang hade vi inte fått ett så bra resultat. Det gör mig väldigt stolt, säger Stefan Gustavsson, affärsområdeschef Sverige Keolis.

Keolis är operatör för Stadstrafiken i Karlstad åt Karlstadsbuss.

För ytterligare information kontakta:

Karlstadsbuss

Erik Nilsson (kd), ordförande Stadsbyggnadsnämnden 054-540 12 77

Ingela Dahlman, marknadsansvarig, Karlstadsbuss 054-540 46 03

 

Mer om Kollektivtrafikbarometern kan du läsa på www.svenskkollektivtrafik.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.