Uppdaterad 2022-10-04

Keolis välkomnar nya mobilförbudet

Keolis har sedan 2012 ett förbud mot att använda, lyssna och prata i mobiltelefon eller mediaspelare under körning. Förbudet gäller även bruket av handsfree under körning.

Keolis välkomnar därför den nya lagen om mobilförbud under körning, det vill säga ändringen i trafikförordningen som börjar gälla den 1 februari.

– Keolis har nolltolerans mot att våra förare under färd surfar på sin mobiltelefon. Våra förare ska vara fullt koncentrerade på trafiken – ingenting annat, säger Mattias Wadsten, säkerhetschef på Keolis.

Den nya trafikförordningen innebär ännu strängare regler: från den 1 februari i år är det olagligt för alla förare i Sverige att hålla i någon form av kommunikationsutrustning under körning, till exempel mobiltelefon eller mikrofon.

Mattias Wadsten

Men Keolis är inte bara positiva till den nya lagen.

– Det nya mikrofonförbudet omfattar även annan kommunikationsutrustning. Dagens utformning innebär att bussföraren måste stanna fordonet för att ha kontakt med trafikledningen eller andra bussförare. Detta kommer att medföra många praktiska svårigheter och kan även riskera säkerheten i bussen. Därför står vi bakom den ansökan om uppskov som SL har lämnat in tillsammans med Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik, säger säkerhetschefen Mattias Wadsten

I väntan på uppskovet följer Keolis den nya lagstiftningen.

– Inom Keolis har vi nu uppdaterat vår interna säkerhetspolicy för att ytterligare skärpa våra regler och säkerställa att vi följer den nya lagen. Vi tar upp frågan om mobilförbud från första dagen som anställd och informerar sedan löpande under arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Vi genomför också egna kontroller ute i verksamheten för att säkerställa att våra förare inte använder mobiltelefonen helt i linje med en av våra värderingar att vi sätter säkerheten främst, säger Mattias Wadsten.

Om någon förare skulle trotsa förbudet riskerar föraren böter och i förlängningen sin anställning.