Uppdaterad 2022-10-04

Politiker vill se moderna lösningar för kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken står inför flera stora utmaningar efter valet i höst. Ulrika Frick, ordförande i Västra Götalands kollektivtrafiknämnd och Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg ger sin bild av de viktigaste frågorna att jobba vidare med.

– I Göteborgsområdet kommer vi att ha ett jättefokus på att genomföra vår målbild för stadstrafiken med helt nya inslag av kollektivtrafik som vi inte är vana vid. Där handlar det både om linbana, nya elfordon, BRT-lösningar och separata körfält på pelare så att vi kan öka framkomligheten och punktligheten.

Vi räknar med att påbörja arbetet under nästa mandatperiod, men sedan kommer det att ta ett tag att få allt på plats, säger Ulrika Frick (MP), ordförande i Västra Götalands kollektivtrafiknämnd.

Ulrika Frick

Även Helsingborg satsar på BRT-lösningar. Den första linjen planeras starta i juni 2019 och den andra 2023.

– För att kollektivtrafiken ska vara konkurrenskraftig är det viktigt att säkerställa snabbhet, tillförlitlighet och hög komfort. Genom BRT-lösningen Helsingborgsexpressen kommer vi både att öka effektiviteten och snabbheten i kollektivtrafiken och tillgängliggöra den för fler, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Peter Danielsson

Utmaningar i Göteborg

Bussarna som trafikerar linjerna blir helt eldrivna och ändhållplatsladdade. I Göteborg finns redan en del elfordon. Nu är man på väg att anta en ny miljöstrategi som ska sjösättas efter valet och där elfordon kommer att få en ännu viktigare roll.

– Största utmaningen här handlar om att hitta affärsmodeller för vilken laddstruktur vi ska ha och hitta de långsiktiga investeringar som gör att det inte blir för dyrt. Allt händer så fort nu att det är en extrem utmaning att kunna möta upp vilka som ska finansiera de olika delarna i den här utvecklingen, säger Ulrika Frick.

En annan stor utmaning i det snabbt växande Göteborgsområdet handlar om att undvika krockar mellan olika målbilder, till exempel ökad tillgänglighet för gående å ena sidan och en snabb, effektiv kollektivtrafik å andra sidan.

– Idag finns flera stråk där vi vill ta bort barriärer och främja gående och då kanske man inte vill ha en snabbuss mitt i stråken. Så där gäller det att hitta bra lösningar, säger Ulrika Frick.

På regional nivå finns också en annan viktig fråga som varit på tapeten länge – en tågförbindelse som knyter ihop Göteborg, Landvetter, Borås och Jönköping med varandra.

– Vi ser att det är väldigt viktigt att den kommer på plats så snart som möjligt. Landvetter ökar sitt utbud hela tiden och som det är nu står en av landets mest befolkningstäta regioner helt utan tågförbindelse. Men för att kunna klara finansieringen krävs att man gör en prioritering på nationell nivå, säger Ulrika Frick.

öka tryggheten i kollektivtrafiken

En fråga som Peter Danielsson också vill lyfta handlar om att öka tryggheten i kollektivtrafiken. En nyligen genomförd undersökning i Helsingborg visade att otryggheten i kollektivtrafiken är hög, framförallt bland unga tjejer.

– Att människor känner sig otrygga i kollektivtrafiken är en utmaning som ska tas på stort allvar. När det inte längre känns tryggt att vänta på eller åka tåg och buss kommer människor till slut att välja bort det, oavsett hur snabbt och tillförlitligt det är. Här krävs flera olika typer av insatser – allt ifrån bättre belysning vid hållplatserna till fler tågvärdar, säger Peter Danielsson.

Keolis har sökt Talla Alkurdi (S), oppositionsborgarråd i Stockholms läns landsting med ansvar för trafikfrågor, för en kommentar om satsningar på och planer för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen.