Uppdaterad 2022-10-04

Storytelling ska bidra till fossilfritt Sverige

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder. För att nå dit har regeringen startat initiativet Fossilfritt Sverige. Nytillträdde samordnaren Svante Axelsson – Naturskyddsföreningens förra generalsekreterare – ser fossilfria transporter som nästa viktiga steg.

Svante Axelsson

– Under 70-talets oljekris gjorde vi om våra energisystem. Nästa stora steg var på 90-talet då vi gjorde värmesektorn fossilfri genom att ta bort oljepannor och sätta in värmepumpar. Nu är det dags för tredje vågen, där vi ska göra transportsektorn fossilfri, säger Svante Axelsson.

Han menar att många människor idag paradoxalt nog är mer rädda för klimatåtgärderna än för klimatförändringarna. För att komma runt det vill han använda storytelling och skapa en sammanhållen historia som visar vad vi redan gjort och vart vi är på väg.

– Människor slår lätt bakut när de hör varje detaljfråga för sig. Men genom att repetera historien ser vi att vi redan gått flera mil på den här vandringen. Och det har varit en övergång som de flesta knappt märkt av. Hur många vet till exempel att 24 procent av all diesel redan är utbytt till fossilfri biodiesel? undrar Svante Axelsson.

Som nytillträdd samordnare vill han ägna den första tiden åt att lyssna in vad de cirka 170 aktörerna som stöttar Fossilfritt Sverige har att säga. Nätverket, där Keolis ingår, består både av kommuner, universitet, energibolag, industri, transportföretag och övrigt näringsliv. Den 26 oktober är det dags för ett första upptaktsmöte.

– Jag hoppas att vi ska kunna utmana varandra ordentligt i den här gruppen och skapa en lekfull tävlingskultur. Och att gruppen ska fortsätta växa och bidra med bra underlag som gör det lättare för regeringen att fatta beslut. Med ett tydligt stöd hos näringslivet för de här åtgärderna blir det lättare att ta de politiska beslut som krävs, säger Svante Axelsson.

Hans vision är att människor i Sverige ska kunna känna sig stolta över att vi är ett av världens ledande länder när det gäller målet om att bli helt fossilfria. Och att vi ska ha lyckats med detta inom transportsektorn redan 2030.

– De stora tekniksprång som sker nu när det gäller elbilar, batterier och biodrivmedel gör det möjligt. Dessutom gör urbaniseringen att många fler kommer att åka kollektivt i framtiden. I attraktiva, moderna städer som London, Seattle och Malmö ser vi redan nu hur biltrafiken är på väg att trängas undan och att man istället väljer att gå, cykla och åka kollektivt, säger Svante Axelsson.