Uppdaterad 2022-10-04

Träffa oss i Almedalen

Under konceptet ”Ett till 21” kommer vi, måndagen den 2 juli, arrangera seminarier och personliga möten för att diskutera kollektivtrafik, stadsutveckling, digitalisering, självkörande fordon, arbetsmarknad, integration och samhällsengagemang.

Så säkrar vi framkomligheten i våra städer

Dag: 2/7 2017. Kl. 13.00 – 13.45
Plats: Donnerska huset, Donners plats 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi börjar klockan 13.00 med ett seminarium om framkomlighet. Vi drar lärdomar ifrån Keolis arbete i Stockholm och diskuterar utmaningarna Göteborg står inför. Medverkande: Shahbaz Khan, ordförande trafiknämnden - (S) Göteborgs stad, Axel Josefson, vice ordförande trafiknämnden - (M) Göteborgs stad, Astrid Adelsköld, framkomlighetschef – Keolis och Roger Vahnberg, vice vd – Västtrafik.

Samhällsnytta genom autonoma fordon i framtidens städer – vilka förutsättningar behövs?

Dag: 2/7 2017. Kl. 14.00 – 14.45
Plats: Donnerska huset, Donners plats 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi fortsätter klockan 14.00 med ett seminarium för att debattera vilka regelverk och förutsättningar som behöver finnas på plats i våra städer för att autonoma fordon ska kunna skapa nytta för medborgarna i framtiden. Medverkar gör Magnus Hjälmdahl, forskare och konsult – Sweco, Bodil Sidén, Communcations – Uber Scandinavia, Daniel Helldén, Trafikborgarråd – (MP) Stockholm, Jan Jansson, International Mobility Developer - Keolis Group, Henrik Dahlsson, Senior Advisor Hållbara Transporter, Scania.

Hur ska fler få lön den tjugofemte? Om bussförarbristen i Sverige

Dag: 2/7 2017. Kl. 15.30 – 16.30
Plats: Donnerska huset, Donners plats 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klockan 15.00 börjar ett seminarium om bussförarbrist och integration. I Sverige sker det 1 546 miljoner resor med kollektivtrafiken årligen och Sveriges bussförare är en viktig kugge i städernas blodomlopp. Men det råder svår kompetensbrist och utan bussförare stannar Sverige. Medverkar gör: Cecilia Jerneheim, HR- och Kommunikationsdirektör Keolis, Caj Louma, Sv Bussföretag, Linda Bengtsson, Kommunal, Jessika Roswall, riksdagsledamot Arbetsmarknadsutskottet (M) och Anders Kessling, Statssekreterare ansvarar för frågor om utrikes föddas etablering i samhället (S).

Vi deltar även som talare här

Dålig framkomlighet fördyrar bussresan
Dag: 2 juli 2018. Kl 15.00 - 15.55
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Sal B25 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klarar det offentliga utbildningssystemet av tempot i transportnäringens digitalisering?
Dag: 5 juli 2018. Kl 10.00 - 10.45
Plats: Hamngatan 1, trädgården Gotlandbolagets Trädgård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varmt välkomna.