Uppdaterad 2022-10-04

Vad blir huvudfrågan inom kollektivtrafiken efter valet?

Jessica Rosencrantz, riksdagsledamot (M)

– Den absolut viktigaste frågan är att få fler att åka kollektivt. Det är själva målet och allt annat är bara medel. En ökad marknadsandel för kollektivtrafiken är bra både för miljön och för att minska trängseln. För att nå dit behöver vi en kollektivtrafik som är punktlig, tillförlitlig och som upplevs ha god kvalitet. Ansvaret på nationell nivå handlar bland annat om att säkerställa en bra infrastruktur, både när det gäller ny kapacitet och underhåll.

Vi måste också våga tänka nytt och snabbt kunna fånga upp viktiga trender som delningsekonomin, mobility as a service och självkörande fordon i lagar och regelverk. Här behöver Sverige öka tempot så vi inte halkar efter – Finland har till exempel kommit mycket längre än oss.

Jessica Rosencrantz

Tomas Eneroth, infrastrukturminister (S)

Tomas Eneroth

– Jag ser två speciellt viktiga frågor. Den ena handlar om fortsatta investeringar på infrastrukturen, där vi lägger 100 miljarder på nya vägar och järnvägar. Att sådana satsningar ger effekt märks inte minst på hur Citybanan förbättrat trafiken väsentligt i Stockholms-området.

Den andra frågan handlar om nya upphandlingsregler och beställaransvar som kommer att göra det bättre både för resenärer och de som jobbar med kollektivtrafik. Största utmaningen inom kollektivtrafiken framöver blir att klara tillgången på personal. Vi har den högsta sysselsättningen någonsin och kampen om arbetskraften är hög. Frågan om en god arbetsmiljö och att göra det attraktivt att jobba inom kollektivtrafiken är därför viktig.