klimat- och miljöansvar

Vi är certifierade enligt ISO 14001 och miljöarbetet är en naturlig del av vår dagliga verksamhet. Detta innebär att vi hela tiden följer upp och granskar vår verksamhet ur ett miljöperspektiv. Här är några exempel på vad vi gör:

100% av bussflottan drivs med förnybara bränslen

Som Sveriges första stora kollektivtrafikföretag blev Keolis bussflotta 100% fossilfri redan i november 2015. Samtliga bussar drivs sedan dess med förnybart bränsle. Läs mer

Elbussar

Sedan 2015 kör vi i samarbete med huvudmän och leverantörer elbussar på flera håll i Sverige.

  • Vi är stolt partner till prestigeprojektet ElectriCitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Göteborg.
  • Tillsammans med Karlstadsbuss kör vi ett flertal elbussar i Karlstad.

The Global Compact

Som en del av Keolis Group är vi medlemmar i The Global Compact. FN:s hållbarhetsöverenskommelse med 10 principer som vi förbundit oss att uppfylla inom miljö och socialt ansvarstagande  Läs mer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 Miljöarbete i korthet

  • Vi arbetar aktivt för att få fler att använda kollektivtrafiken
  • Vi utbildar våra förare i att köra sparsamt för att minska bränsleåtgången och samtidigt skapa en tryggare och behagligare resa för våra resenärer.
  • Vi återvinner i princip allt material. I dag har vi endast 2% deponi.
  • Vi kontrollerar och utvärderar all använding av kemikaler, för att göra medvetna val.