Innovation och hållbarhetsprojekt

Keolis i samarbete med Gokind

Keolis har ett partnerskap med financial-tech bolaget Gokind. Samarbetet går ut på att få fler stockholmare att välja hållbara transportsätt. Gokind fungerar som ett analysverktyg där användaren får en analys på sina individuella vanor utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Specifikt har en resefunktion tagits fram där ens resvanor blir kartlagda och man får därmed information om hur ens resande fördelas mellan olika transportmedel.

Användaren får även incitament för att öka sitt resande med kollektivtrafiken och belöningar när en samlat tillräckligt många gröna resepoäng. Resenärer som till exempel är vana att använda enkelbiljett till följd av pandemin uppmuntras till att köpa månadsbiljett så snart det lönar sig, vilket bidrar till ökad lojalitet till kollektivtrafiken och därmed ökat resande.

I samarbete med SL marknadsfördes appen våren 2022 på linje 4 i Stockholm. Linje 4 som går i innerstan är den linje med mest resenärer i länet. Nästa steg i lanseringen sker i hösten 2022.

Läs mer på gokind.colänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Keolis i samarbete med CERO och Fabege

För att fler ska resa kollektivt till jobbet samarbetar vi med Cero och Fabege i Arenastaden, Stockholm.

Fabege är fastighetsägare i Arenastaden, stadsdelen är en av de snabbast växande i Sverige med ca 22 000 medarbetare. Arenastaden var 2019 det största företagsområdet i landet att bryta ner klimatmål för transporter till lokal nivå genom att tillämpa den strategiska processledningsmodellen CERO, ”Climate and Economic Research in Organizations”. CERO är ett koncept utvecklat av docent Markus Robèrt på KTH för att hitta ekonomiskt hållbara strategier för att nå uppsatta klimatmål för resor.

Under våren 2019 skickades en enkät ut till företagen i Arenastadens medarbetare. Resultaten låg till grund för CERO-analysen som visade att över 70% reste hållbart till och från Arenastaden medan 30% valde bilen.

Resultatet skulle bli grunden för en handlingsplan som Fabege skulle ta fram tillsammans med sina kunder i syftet att minska klimatavtrycket från resor, på grund av pandemin fick man dock pausa arbetet. Pandemin har drivit en del beteendeförändringar, mer flexibelt arbete, digitala möten och en snabbare digital omställning. Även hälsa har fått ett ökat fokus i spåren av pandemin. En ny resvaneundersökning genomfördes av Fabege och CERO under maj 2022 för att återuppta arbetet med bolagen i Arenastaden och ta hänsyn till det nya nuläget.

Keolis är ny projektpartner och har varit delaktig i utformningen av frågorna och kommer även att vara involverad i arbetet med handlingsplanen för att få fler att välja kollektivtrafiken. Resultatet från resvaneundersökningen kommer att ge oss värdefulla insikter kring resvanor post-pandemin inför framtagningen av handlingsplanen som ska gå i takt med de globala klimatmålen.

Förhoppningsvis kan vi genom detta samarbete också inspirera andra stadsdelar att accelerera sina investeringar i det hållbara resandet och visa att kollektivtrafiken är en viktig aktör.

Mer om CERO och Fabege

I dagsläget har CERO implementerats i ett hundratal stora företag, kommuner, företagsområden och tio stadsdelar i Sverige. Fabeges projekt med ambitionen att bidra till än mer hållbart resande för alla som arbetar i Arenastaden är möjligt tack vare det nära samarbete mellan företagen som finns i området. Här har företag med en ambitiös agenda för klimatet samlats och som nu, tillsammans med Fabege, kollektivtrafiken och kommunen engagerar sig för att förbättra tillgängligheten i form av kollektivtrafikförbindelser, cykelvägar, omklädningsrum, cykelförvaring, laddmöjligheter för elfordon, förutsättningar för digitala möten, flexibla arbetsformer och mycket annat.

Läs mer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster