Ekonomiskt ansvar

För oss innebär hållbarhet också att vara ett framgångsrikt företag med stark ekonomi och tillväxt. Det ger oss och våra ägare en möjlighet till stabil utveckling och uthållighet.

Här är några exempel på hur vi tar ansvar:

  • Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO9001
  • Vi är ansvarstagande vid inköp av produkter och tjänster. Vi ställer krav på våra leverantörer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.
  • Vi arbetar förebyggande för att minska vår skadefrekvens och därmed kostnader för skador.  Detta innefattar exempelvis förändrat körsätt, kontakter med kommuner avseende trafikhinder och workshops med förarna.
  • För att kunna möta morgondagens krav från resenärer, uppdragsgivare, medarbetare och ägare måste vi hela tiden utvecklas och arbeta smartare. Vi gör det genom att arbeta strukturerat med förbättringsarbetet.