100% Fossilfritt

Inom Keolis är vi specialister på kollektivtrafik. Vi tror på att hålla städer och samhällen i rörelse genom att leverera en säker, pålitlig och hållbar kollektivtrafik.  Det är utifrån våra resenärers behov som vi utvecklar vår verksamhet och skapar hållbara städer. Därför drivs alla våra 1 600 bussar av förnybart drivmedel.

Vår verksamhet är i gång dygnet runt, året runt och varje år görs det 265 miljoner resor med våra bussar. Totalt kör vi 93,2 miljoner kilometer per år. Det är detsamma som mer än 2 325 varv runt jorden. Våra val av drivmedel har därför stor betydelse!

100% Fossilfritt

utveckling kräver samarbete

Vi vet att det inte finns en enkel lösning för att minska användningen av fossila bränslen. För att nå en hållbar utveckling krävs det samarbete. Det krävs politiker som har mod och en tydlig vilja, myndigheter och trafikhuvudmän som vågar ställa krav, fordonstillverkare och drivmedelsleverantörer som vill utveckla sina produkter och trafikentreprenörer, som Keolis, som vill testa nya lösningar och som vågar tacka nej till uppdrag som inte stödjer en hållbar utveckling.

Vi på Keolis och våra fordons- och drivmedelsleverantörer har ställt oss bakom regeringens initiativ om ett Fossilfritt Sverige. Med 1 600 fossilfria bussar har vi visat att det är möjligt.

fossilfritt i våra tankar

Våra bussar drivs med 100% förnybara drivmedel. Med förnybara drivmedel menas fossilfria bränslen som inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären. Om alla bilar, bussar och lastbilar kördes på förnybara bränslen skulle utsläppen av farliga växthusgaser minska väsentligt och naturen skulle må bättre.

Våra bussar drivs med:
Biogas är till 96 % metangas (CH4). Gasen är lättare än luft och återvinns ur rötslam från reningsverk.

RME eller Raps Metyl Ester är en biodiesel som ersätter dieselolja. RME tillverkas genom att man utvinner rapsolja från rapsfrön som man sedan gör bränsle av.

HVO eller hydroserade vegetabiliska oljor, är en syntetisk diesel. Den fungerar också som en ersättning för diesel och är helt ren från icke önskvärda föroreningar, till exempel svavel.

Etanol är en alkohol som utvinns ur grödor t ex  vete och sockerrör samt annan biomassa som energiskog.

Hybrid. Hybridbussar är komfortabla, tysta och energieffektiva tack vare att de vid låga hastigheter drivs av el som återvinns från bussens egna bromsar.

Vi kör också helt eldrivna busslinjer i Karlstad och Göteborg.

Naturligtvis uppfyller alla Keolis leverantörer av fossilfria bränslen EU:s hållbarhetskriterier.