Socialt ansvar

För att samhället ska fungera krävs det att alla arbetar tillsammans, likadant är det inom Keolis. Alla medarbetare och alla yrkesroller behövs och vi vet att kraften och kunskapen finns hos våra medarbetare.

Vi har en stor mångfald inom företaget vilket vi ser som en tillgång. Respekt och lyhördhet för varandra är självklarheter inom vårt företag. Vår ansvarskänsla tar sig uttryck i ett genuint arbete för en hållbar tillväxt och vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Tillsammans skapar vi en trygg, öppen och tillitsfull vardag.

 Medarbetaren i fokus

  • Vi arbetar målmedvetet med förebyggande friskvårdsåtgärder för att medarbetarna ska ha möjlighet till både ett aktivt arbete och en aktiv fritid.
  • Vår årliga medarbetarundersökning visar att vi har ett högt ledarskapsindex jämfört med andra bolag. Då ledarskapet är avgörande för Keolis framgång och måluppfyllelse är detta något vi arbetar aktivt för att ständigt utveckla.
  • Keolis har en egen skola, Keolis Academy, för att ubilda och kompetensförsörja organisationen.
  • Säkerheten för våra medarbetare, resenärer och medtrafikanter är det viktigaste i vår verksamhet. Keolis busstrafik i Stockholms innerstad och på Lidingö är certifierad enligt standarden för vägtrafiksäkerhet ISO39001.