Socialt ansvar

För att samhället ska fungera krävs det att alla arbetar tillsammans, likadant är det inom Keolis. Alla medarbetare och alla yrkesroller behövs och vi vet att kraften och kunskapen finns hos våra medarbetare.

Vi har en stor mångfald inom företaget vilket vi ser som en tillgång. Respekt och lyhördhet för varandra är självklarheter inom vårt företag. Vår ansvarskänsla tar sig uttryck i ett genuint arbete för en hållbar tillväxt och vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Tillsammans skapar vi en trygg, öppen och tillitsfull vardag.

Exempel på hur vi tar ansvar:

Samarbete som förbättrar integration

Under 2015 drev vi ett gemensamt projekt med Lernia och Arbetsförmedlingen
för att lösa mekanikerbristen inom företaget. Flera personer med tidigare teknisk
bakgrund erbjöds en utbildning på 40 veckor. Projektet blev framgångsrikt då Keolis efter den avslutande praktiken kunde erbjuda samtliga mekaniker arbete i någon av våra verkstäder. Projektet fortgår och nya mekaniker utbildas.

STADSMISSIONEN

Keolis stödjer Stadsmissionen i deras arbete med att bekämpa utsatthet. Det gör vi genom att vara ett vänföretag. Vårt stöd bidrar till akuta insatser såsom mat och kläder och till att människor får känna gemenskap och får kraft och motivation att förändra sina liv.

 Medarbetaren i fokus

  • Vi arbetar målmedvetet med förebyggande friskvårdsåtgärder för att medarbetarna ska ha möjlighet till både ett aktivt arbete och en aktiv fritid.
  • Vår årliga medarbetarundersökning visar att vi har ett högt ledarskapsindex jämfört med andra bolag. Då ledarskapet är avgörande för Keolis framgång och måluppfyllelse är detta något vi arbetar aktivt för att ständigt utveckla.
  • Under 2016 har vi utbildat över 4 200 medarbetare med i genomsnitt 18 timmar
    per anställd. Keolis har en egen skola, Keolis Academy, för att ubilda och kompetensförsörja organisationen.
  • Säkerheten för våra medarbetare, resenärer och medtrafikanter är det viktigaste i vår verksamhet. I januari 2017 blev vår busstrafik i Stockholms innerstad och på Lidingö certifierad enligt standarden för vägtrafiksäkerhet ISO39001.

Läs mer om vårt sociala ansvarstagande

Keolis i regnbågsfärger

Språkutbildning ett lyft för både förarna och företaget

Samarbete förbättrar integrationen och löser bristen på bussmekaniker

Skjuts till kollo

Certifiering stärker trafiksäkerheten i Stockholmöppnas i nytt fönster