Keolis sverige

Keolis är ett globalt kollektivtrafikbolag med en stark förmåga att anpassa erbjudandet till kundernas och resenärernas behov på varje enskild marknad. Keolis Sverige har
3 800 anställda och omsätter 4,8 miljarder kronor. Tillsammans med uppdragsgivarna utvecklar Keolis kollektivtrafiken, förenklar vardagen för resenärer och bidrar till ett hållbart resande.

I varje län finns en trafikhuvudman som har det politiska och ekonomiska ansvaret för kollektivtrafiken. I Sverige bedriver Keolis kollektivtrafik i Stockholm (SL), Västra Götaland (Västtrafik), Uppland (UL), Värmland (Karlstadsbuss), Dalarna (Dalatrafik) och Skåne (Skånetrafiken).

anställda

Keolis Sverige har cirka 3 800 medarbetare.

OMSÄTTNING

Omsättningen i Sverige 2021 var cirka 4,8 miljarder kronor.

Ägare

Keolis tillhör Keolis Group som till 70 % ägs av SNCF (franska motsvarigheten till SJ) och 30 % av kanadensiska kapitalförvaltningsbolaget Caisse de dépôt et placement du Québec.