vision och värderingar

vår Vision

Att erbjuda hållbara mobilitetstjänster som för individen är mer attraktiva än
eget fordon
Vi brinner för att förädla den potential som ett delat resande innebär för vårt samhälle. Det innebär att vi ständigt arbetar för att göra det delade resandet mer attraktivt och relevant för alla medborgare. Vår övertygelse är att det är först när det delade resandet upplevs som ett bättre alternativ än ett eget fordon som vi har lyckats.

våra Värderingar

Vi sätter säkerheten främst.
Vi tar ansvar för hundratusentals resenärer och medtrafikanter varje dag. För oss är säkerheten en lika självklar som nödvändig prioritering. Det är vår viktigaste värdering och det är utifrån den som våra medarbetare kan fatta kloka och trygga beslut i vardagen.

Vi sätter resenären i fokus.
Vi utgår alltid ifrån våra resenärers behov och önskemål och det är det som förenar oss, våra uppdragsgivare och partners. Det är utifrån resenären som vi driver utvecklingen av vår organisation, utvecklar linjenät, driver vårt hållbarhetsarbete och utvecklar produkter och tjänster.

Vi tar ansvar och respekterar varandra.    
För att kollektivtrafiken ska fungera krävs det att vi alla arbetar tillsammans. Alla medarbetare och alla yrkesroller behövs för att vi ska uppnå vår vision. Vi vet att kraften och kunskapen finns hos våra medarbetare. Tillsammans bygger vi en stark organisation som bygger på respekt, ansvar, tillit och ett starkt individuellt engagemang.