våra utbildningar

D-kort, teori samt 140 timmar YKB 45 000 kr

 • Detta paket innehåller 14 körlektioner, 140 tim YKB- utbildning med 10 körlektioner, teori med 5 lärarledda lektioner inklusive material, inloggning till Elevcentralen för testprov samt lån av fordon vid uppkörning.
 • Samtliga körlektioner är 50 minuter. Finns behov av ytterligare körlektioner tillkommer en kostnad 1 395 kr/lektion.
 • Därtill kommer även kostnader för körkortstillstånd, teoriprov, körprov samt tillverkning av körkort samt YKB- kort.

Grundutbildning Yrkeskompetensbevis (YKB) 140 timmar 25 000 kr

 • Utbildningen är ett krav enligt EU-direktiv för att få framföra buss yrkesmässigt. I utbildningen ingår 10 timmars obligatorisk körning.
 • Tid: Utbildningen är heltid 140 timmar (20 dagar) och sker på vardagar under dagtid.
 • Avslutande prov: Skriftligt prov hos Trafikverket. Provet kostar 325 kr och betalas av deltagaren alternativt beställaren enligt överenskommelse mellan dessa.

Tungutbildare

Särskild utbildning för utbildare av förare för tung lastbil med släp- och påhängsvagn och buss skall omfatta minst 100 timmar och utbildningen innehåller:

 • Utbildningsmetodik för tung lastbil med släp- och påhängsvagn och buss.
 • Regler om yrkestrafik.
 • Fordonsteknik.
 • Yrkesetik.
 • Miljö och samband mellan körsätt och miljöpåverkan.
 • Genomgång och tillämpning av Transportstyrelsens föreskrifter om kursplaner, behörighet C ,CE samt behörighet D,DE.
 • Genomgång och tillämpning av undervisningsplaner för tung lastbil med släp- och påhängsvagn och buss med släpvagn.

Vid frågor vänligen kontakta trafikskolan 076-1336630

Övriga priser

 • Körlektion (á 50 minuter) utöver de som ingår i paketen: 1 395 kr.
 • Teorikurs inklusive material och 5 st. lärarledda lektioner: 7 000 kr.
 • Fordonshyra för varje deltagares första uppkörning ingår i priset för utbildningen. Vid eventuella tillkommande uppkörningar debiteras 1 850 kr per tillfälle.