Ledning och styrelse

Ledning

Jan Kilström
Verkställande direktör

Cecilia Jerneheim
HR- och kommunikationsdirektör

Karl Orton
Chef Verksamhetsstöd

Hans Nilsson
Chef Affärsutveckling

Stefan Gustavsson
Affärsområdeschef Sverige

Alexis Kahlmann
Affärsområdeschef Stockholm

Patrik Åberg
Ekonomidirektör

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Jan Forsberg
Styrelseordförande

Bernard Tabary
CEO, Keolis International

Nicolas Vandevyver
Ekonomidirektör, Keolis International

Marc Renouprez
Regional Director, Keolis Continental Europe

Ingalill Ericsson
Arbetstagarrepresentant utsedd av Kommunal

Annika Fäldt
Arbetstagarrepresentant utsedd av Kommunal                               

Suppleanter                                                                   

Anders Fredmark
Arbetstagarrepresentant utsedd av Kommunal

Patrik Torgersson
Arbetstagarrepresentant utsedd av Kommunal

Stefan Andersson
Arbetstagarrepresentant utsedd av Unionen

Stéphanie de Lillo
Finance Manager, Keolis International