Vidare tillsammans

Keolis står för en väl fungerande och sammanhängande kollektivtrafik som skapar värde för samhället, förenklar vardagen för resenärer och bidrar till ett hållbart resande.

  • 4 600 medarbetare
  • 4,8 mdr SEK omsättning
  • 100% förnybart bränse