FAQ

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna som når oss. Om du inte hittar svaret på just din fråga är du välkommen att höra av dig. Klicka på någon av frågorna för att se svaren.

Varför stannar inte föraren och släpper på mig när jag kommer springande?

Om föraren har släppt på resenärer vid en hållplats och är på väg att lämna hållplatsen har han eller hon fokus på att köra ut från hållplatsen och ser därför inte dig. När föraren har lämnat hållplatsen skall denne av säkerhetsskäl inte stanna och ta upp resenärer.

Jag står på en hållplats och bussen som jag ska åka med kommer men den ställer sig bakom en annan buss som redan står på hållplatsen. Ska jag gå bak till min buss eller kommer den att köra fram när den första bussen har lämnat hållplatsen?

Om bussen som du ska åka med kommer som buss nummer två till hållplatsen så stannar den bakom den första bussen Den stannar vanligtvis inte en gång till utan du får själv gå bak till bussen. Om det står fler bussar på hållplatsen när din buss kommer, så att det står två eller fler bussar framför den, så kommer den däremot att stanna längre fram också.

Till vem vänder jag mig med skadeärenden?

Har du som resenär skadat dig ombord på bussen eller fått din egendom skadad, kontakta vår skadeavdelning.

Telefon: 08-5190 2010

E-post: skador@keolis.se


Om ditt fordon har skadats vid en sammanstötning med en av Keolis fordon, ska du kontakta ditt försäkringsbolag som i sin tur kontaktar Keolis försäkringsbolag.

Varför använder ni inte dubbdäck vintertid till era bussar?

Tyngre fordon som bussar använder inte dubbdäck. Dubbdäck på bussar skulle medföra stora skador på vägarna samtidigt som dubbarna på däcken skulle slitas ner alldeles för snabbt. Däcken på våra bussar byts ut varje höst och håller i regel ett helt år. Däcken som vi använder är konstruerade som vinterdäck med ett mönsterdjup på 16 mm och slits successivt ner till att kunna användas som ett all-around däck på våren. Under vinterperioden har vi som norm att aldrig understiga 5 mm i mönsterdjup av säkerhetsskäl.