FAQ

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna som når oss. Om du inte hittar svaret på just din fråga är du välkommen att höra av dig. Klicka på någon av frågorna för att se svaren.

Varför stannar inte föraren och släpper på mig när jag kommer springande?

Om föraren har släppt på resenärer vid en hållplats och är på väg att lämna hållplatsen har han eller hon fokus på att köra ut från hållplatsen och ser därför inte dig. När föraren har lämnat hållplatsen skall denne av säkerhetsskäl inte stanna och ta upp resenärer.

När får man kliva på bussen genom bakdörrarna?

Du får kliva på genom bakdörrarna om föraren har gett sin tillåtelse. Du får även gå på genom bakdörren om det finns en trafikvärd vid hållplatsen som kontrollerar bakdörren.

Jag står på en hållplats och bussen som jag ska åka med kommer men den ställer sig bakom en annan buss som redan står på hållplatsen. Ska jag gå bak till min buss eller kommer den att köra fram när den första bussen har lämnat hållplatsen?

Om bussen som du ska åka med kommer som buss nummer två till hållplatsen så stannar den bakom den första bussen Den stannar vanligtvis inte en gång till utan du får själv gå bak till bussen. Om det står fler bussar på hållplatsen när din buss kommer, så att det står två eller fler bussar framför den, så kommer den däremot att stanna längre fram också.

Varför är spotlightsen längst fram i taket övertäckta i vissa bussar?

De spotlights som sitter längst fram i taket i bussarna bländar föraren under körning om det inte finns något som skärmar av ljuset från dem. I bussar där dessa spotlights inte är avskärmade behöver förarna därför täcka för lamporna.

Varför måste sms-biljetten vara klar innan påstigning på bussen?

För att kunna göra en resa måste man ha ett giltigt färdbevis. Har du inte ett giltigt färdbevis när du stiger på bussen kan föraren således inte köra iväg.

Till vilket nummer ska man skicka sitt sms till för att få sin sms-biljett?

Trafikhuvudmännen har olika sätt att administrera köp av sms-biljett. Var vänlig och se respektive trafikhuvudmans hemsida för mer information.

Till vem vänder jag mig med skadeärenden?

Har du som resenär ramlat och skadat dig ombord bussen eller har du fått din egendom skadad handlar det om en person/sakskada. Du kontaktar i så fall vår skadeavdelning på:
telefon 08-5190 2010/2012/2032
e-post skador@keolis.se.
Om ditt fordon har skadats ska du kontakta ditt försäkringsbolag som i sin tur kontaktar oss på Keolis och våra försäkringsbolag.

Varför använder ni inte dubbdäck vintertid till era bussar?

Tyngre fordon som bussar använder inte dubbdäck. Dubbdäck på bussar skulle medföra stora skador på vägarna samtidigt som dubbarna på däcken skulle slitas ner alldeles för snabbt. Däcken på våra bussar byts ut varje höst och håller i regel ett helt år. Däcken som vi använder är konstruerade som vinterdäck med ett mönsterdjup på 16 mm och slits successivt ner till att kunna användas som ett all-around däck på våren. Under vinterperioden har vi som norm att aldrig understiga 5 mm i mönsterdjup av säkerhetsskäl.