Vision, strategi och värderingar

Vår vision

Vi utvecklar resandet och överträffar våra resenärers förväntningar
- varje dag

Keolis Way - Vårt strategiska ramverk

Keolis Way är vårt strategiska ramverk som visar vår riktning och plan för framtiden. Ramverket beskriver hur vi på ett hållbart sätt samarbetar med våra huvudmän, utvecklar våra medarbetare och hur vi skapar en positiv resenärsupplevelse.

Klicka på bilden för att göra den större.Förstora bilden

Klicka på bilden för att göra den större.

Våra värderingar

Vi sätter säkerheten främst
Vi tar ansvar för hundratusentals resenärer och medtrafikanter varje dag. För oss är säkerheten en lika självklar som nödvändig prioritering. Det är vår viktigaste värdering och det är utifrån den som våra medarbetare kan fatta kloka och trygga beslut i vardagen.

Vi sätter resenären i fokus
Vi utgår alltid ifrån våra resenärers behov och önskemål och det är det som förenar oss, våra uppdragsgivare och partners. Det är utifrån resenären som vi driver utvecklingen av vår organisation, utvecklar linjenät, driver vårt hållbarhetsarbete och utvecklar produkter och tjänster.

Vi tar ansvar och respekterar varandra
För att kollektivtrafiken ska fungera krävs det att vi alla arbetar tillsammans. Alla medarbetare och alla yrkesroller behövs för att vi ska uppnå vår vision. Vi vet att kraften och kunskapen finns hos våra medarbetare. Tillsammans bygger vi en stark organisation som bygger på respekt, ansvar, tillit och ett starkt individuellt engagemang.

Vi tänker nytt och är affärsmässiga
Vi tänker nytt – den delen av vår fjärde värdering innebär att vi hela tiden ska eftersträva att se nya lösningar i vår verksamhet. Vi tänker nytt omfattar allt från träget arbete med ständiga förbättringar till helt nya idéer som leder till innovation och skiften i hur vi arbetar.

Och är affärsmässiga – vårt uppdrag är att arbeta på ett sätt så att vi säkerställer mesta möjliga effekt av varje krona som investeras i kollektivtrafiken. Vår verksamhet ska vara långsiktig och bestå över tiden. För oss innebär det att vi tänker långsiktigt när det gäller våra medarbetare och att vi inte slarvar, vare sig med vårt uppdrag eller med våra resurser.