Ledning och styrelse

Ledning

Jan Kilström
Verkställande direktör

Johanna Thermaenius
HR-direktör

Karl Orton
IT- och fleetdirektör

Stefan Gustavsson
Produktionsdirektör

Karin Nilsson Malmén
Kommunikationsdirektör

Patrik Åberg
Ekonomidirektör

Mikael Wågberg
Inköpsdirektör, chefsjurist och tf. Marknadsdirektör

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Anders Ehrling
Styrelseordförande

Bernard Tabary
CEO, Keolis International

Arnaud van Troeyen
Deputy CEO, Keolis International

Stéphanie de Lillo
Finance Manager, Keolis International

Caroline Ottosson
Styrelseledamot

Ingalill Hedlund
Arbetstagarrepresentant utsedd av Kommunal

Annika Fäldt
Arbetstagarrepresentant utsedd av Kommunal                               

Suppleanter                                                                   

Lars Tollman
Arbetstagarrepresentant utsedd av Kommunal

Patrik Torgersson
Arbetstagarrepresentant utsedd av Kommunal

Stefan Andersson
Arbetstagarrepresentant utsedd av Unionen