Ledning och styrelse

Ledning

Jan Kilström
Verkställande direktör

Ulrika Ek
HR-direktör

Stefan Gustavsson
Produktionsdirektör

Karin Nilsson Malmén
Direktör kommunikation och resandeutveckling

Karl Orton
Direktör Affärsutveckling och fleet

Arvid Röckert
Strategidirektör

Caroline Ottosson
Senior Advisor och Anbudsdirektör Tunnelbana

Fredrik Wall
IT- och utvecklingsdirektör

Mikael Wågberg
Direktör anbud, kontrakt och inköp, tillika Chefsjurist

Patrik Åberg
Ekonomidirektör

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Anders Ehrling
Styrelseordförande

Arnaud van Troeyen
Deputy CEO, Keolis International

Alice Coppolani
Finance Manager, Keolis International

Ingalill Hedlund
Arbetstagarrepresentant utsedd av Kommunal

Annika Fäldt
Arbetstagarrepresentant utsedd av Kommunal                               

Suppleanter                                                             

Lars Tollman
Arbetstagarrepresentant utsedd av Kommunal

Åsa-Linda Ludvigsson
Arbetstagarrepresentant utsedd av Unionen