Ledning och styrelse

Ledning

Jan Kilström
Verkställande direktör

Richard Nelléus
tf HR-direktör

Karl Orton
IT- och fleetdirektör

Stefan Gustavsson
Produktionsdirektör

Andris Zvejnieks
tf Kommunikationschef

Alexis Kahlmann
Marknadsdirektör

Patrik Åberg
Ekonomidirektör

Mikael Wågberg
Inköpsdirektör och chefsjurist

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Anders Ehrling
Styrelseordförande

Bernard Tabary
CEO, Keolis International

Arnaud van Troeyen
Deputy CEO, Keolis International

Stéphanie de Lillo
Finance Manager, Keolis International

Ingalill Hedlund
Arbetstagarrepresentant utsedd av Kommunal

Annika Fäldt
Arbetstagarrepresentant utsedd av Kommunal                               

Suppleanter                                                                   

Lars Tollman
Arbetstagarrepresentant utsedd av Kommunal

Patrik Torgersson
Arbetstagarrepresentant utsedd av Kommunal

Stefan Andersson
Arbetstagarrepresentant utsedd av Unionen