Trafikledare

Som trafikledare hos Keolis kommer du att serva förare och resenärer som finns ute i trafiksystemet. Du ansvarar för att trafiken går enligt plan och till din hjälp har du datoriserade övervakningssystem, kommunaktionsradio och telefon.

Vid avvikelser i trafiken beslutar du om vilka åtgärder som ska vidtas och
rapporterar de avvikelser som uppstår.

Arbetet innebär en tät kontakt med förarna ute i trafiken men också med andra interna parter såsom drift, servicehall och verkstad. Vid yttre tjänst skall du i ditt dagliga arbete coacha och stötta förare på plats vid t.ex. trafikhändelser, trafikomläggningar eller evenemang. Trafikledningen är bemannad dygnet runt alla dagar på året, detta innebär skiftarbete.

Arbetssättet på trafikledningen speglar Keolis värderingar; ”Vi sätter säkerheten främst”, ”Vi sätter resenären i fokus” och ”Vi tar ansvar och respekterar varandra”.

Marléne Larm

Vad gör du på Keolis?
Jag jobbar som yttre trafikledare på trafikledningen i Stockholm.

I stora drag innebär det att jag är ute med trafikledarbilen och stöttar våra förare och ser till att bussarna går som de ska. Exempel på händelser där jag kan hjälpa till är: när en buss får ett stopp utmed linjen, när bussen går sönder, det sker ett olycksfall i bussen eller att något händer med ordinarie förare. I jobbet ingår även att jag sitter inne på busstrafikledningen och tar emot felrapporter.

Hur länge har du jobbat på Keolis?
I mars 1996 började jag som bussförare, så det är 20 år sedan nu. Under åren har jag även jobbat som trafikvärd och på Keolis Academy.

Vilken utbildning har du?
Grundskola och en tvåårig gymnasieutbildning.

Varför jobbar du på just Keolis?
Därför att jag trivs bra med arbetsuppgifterna, kollegorna och att jag får jobba med bussar.

Tre bra saker med att jobba på Keolis:

Kollegorna

Utvecklinsmöjligheterna

Man får köra buss

Vad kännetecknar en bra trafikledare?
En trafikledare ska ge ett lugnt, sansat och stresståligt intryck både ute i trafiken och inne hos busstrafikledningen.