Foto- och filmtillstånd

Ansökan om tillstånd för att fotografera och filma i Keolis och våra huvudmäns miljöer ska inkomma till oss senast två veckor före önskat foto- och filmtillfälle. Generella riktlinjer är att fotograferingen/filmningen inte får påverka säkerheten, resenärerna eller på annat sätt påverka det arbete som Keolis utför.

Du som har fått ett tillstånd är ansvarig för att följa de riktlinjer som Keolis och våra huvudmän har för fotografering/filmning.

Använd formuläret för din ansökan.


Kontaktuppgifter * (obligatorisk)Härmed godkänner jag/vi de regler som gäller för att fotografera och filma i inom ansökt område * (obligatorisk)

Riktlinjer för olika intressenter

Nyhetsmedier

Nyhetsmedier som snabbt behöver tillgång till bildmaterial i våra miljöer kontaktar Keolis pressjour 08-51 90 2022. Pressjouren meddelar då trafikledningscentralen och andra berörda som behöver informationen.

Privat bruk

Privatpersoner som vill fotografera eller filma i Keolis miljöer för enskilt bruk behöver inte söka tillstånd så länge det inte stör eller påverkar verksamheten.

I kommersiellt syfte

När syftet med att filma eller fotografera i Keolis och huvudmans miljöer är kommersiellt skall gällande lagar och förordningar följas. Generellt tillämpas Internationella handelskammarens (ICC) regler.

Detta innebär att Keolis och huvudmans miljöer inte får förekomma i sammanhang som gör reklam för tobak, alkoholhaltiga drycker, reklam som kan uppfattas som stötande, sedlighetssårande eller sårande mot folkgrupp, reklam riktad mot kollektivtrafiken och reklam som kan anses strida mot god marknadsföringssed.

Det är heller inte tillåtet att filma eller fotografera vandalisering eller graffiti, så kallad plankning, våld mot resenärer eller personal, rökning eller användande av illegala droger eller personer som vistas i huvudmans miljöer utan giltig biljett.

Allmänt gäller att Keolis och huvudmans miljöer inte ska figurera i sammanhang som uppfattas som störande eller stötande.

Tider

På vardagar är det endast tillåtet att fotografera eller filma under lågtrafik det vill säga måndag-fredag kl. 10:00 - 15:30 samt kl. 20:00 - 23:30. Tiderna på helgerna är mer flexibla och oftast kan tillstånd ges för att fotografera eller filma när som helst under dagen. Undantag kan ske.

Kostnader

Filma eller fotografera i abonnerad buss: Administrativ kostnaden om 10 000 kr exkl. moms.*

OBS! Det är inte möjligt att abonnera buss i samband med filminspelning och fotografering i Stockholm.

(* Utöver grundavgiften kan kostnader för hyra av buss, extra personal och övrigt debiteras.)