Här finns vi

Vi är både globala och lokala med en stark förmåga att anpassa erbjudandet till kundernas och resenärernas behov på varje enskild marknad.

Här kan du läsa mer om var i Sverige vi bedriver busstrafik.

Här kan du läsa mer om vilken typ av spårtrafik vi bedriver runt om i världen. Här kommer det även att komma information om spårtrafiken i Lund som vi börjar köra 2023.

Lokala

Keolis Sverige har 5 000 medarbetare och omsätter cirka 5,4 miljarder kronor. Tillsammans med uppdragsgivarna utvecklar Keolis kollektivtrafiken, förenklar vardagen för resenärer och bidrar till ett hållbart resande. Idag tillhandahåller vi resor med buss och/eller färdtjänst i sex städer i Sverige. Sedan augusti 2023 kör vi även stadstrafik och spårvagn i Lund. Med trafikstart i december 2024 kör vi buss i Landskrona som har Sveriges enda trådbuss!

Globala

Keolis är ledande inom automatiserade tunnelbanor och spårvagnar och har expertis inom ett dussintal olika mobilitetssätt, allt från tåg till cyklar, bussar och pendelbåtar. Från on-demand-transport till medicinsk transport, samåkning, bildelning och parkering - vi finns i hela mobilitetskedjan.

Vi har en omfattande meritlista inom flera viktiga trafikslag:

Tunnelbana
Vi driver 10 linjenät runt om i världen med 452 km räls. Vi är pionjärer och globala ledare inom automatiserad tunnelbana.

Spårvagn
Keolis är världens största spårvagnsoperatör och trafikerar ca 1 000 km räls fördelat på 26 linjenät runt om i världen.

Tåg
Verksamhet i fem länder på tre kontinenter som innefattar 5000 km räls fördelat på 8 regionala tåglinjenät.

Buss
Ca 23 000 fordon runt om i världen, varav 100 % av alla bussar i Sverige kör på förnybart drivmedel.