hållbarhet

Keolis verkar i en framtidsbransch där vårt främsta bidrag till ett hållbart samhälle är en förbättrad och utvecklad kollektivtrafik. Vi skapar även goda förutsättningar för en positiv utveckling för våra medarbetare, resenärer och samhället i stort genom att värna om vår gemensamma miljö, allas lika värde och möjligheter att utvecklas. Vi baserar vår strävan efter långsiktig hållbarhet på en sund och stark ekonomi.


"Sveriges mest hållbara kollektivtrafikföretag"