Hållbarhet

Keolis hållbarhetsarbete omfattar alla delar av verksamheten och alla Keolis medarbetare samt även inhyrd arbetskraft. Keolis har upprättat en hållbarhetspolicy som beskriver verksamhetens hållbarhetsarbete. För att alla medarbetare lätt ska kunna leva upp till hållbarhetspolicyn är bolagets uppförandekod utformad med hållbarhetspolicyn som bas. Även de entreprenörer, leverantörer och konsulter som arbetar på uppdrag av Keolis måste ansluta sig till uppförandekoden. Leverantörer ska även följa det koncernövergripande dokumentet Supplier Relations Charter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hållbarhetsredovisning

Här kan du läsa Keolis hållbarhetsredovisning för 2021. Pdf, 287.7 kB.

Keolis definition av hållbarhetsarbete

  • Ekologisk hållbarhet – att bidra till att utveckla samhället utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
  • Social hållbarhet - att sätta människors behov och välbefinnande i centrum och bidra till att alla individer behandlas likvärdigt.
  • Ekonomisk hållbarhet – att säkra det ekonomiska värdet för verksamheten balans med ekologisk och social hållbarhet.