Keolis Sverige

Keolis är ett globalt kollektivtrafikbolag med en stark förmåga att anpassa erbjudandet till kundernas och resenärernas behov på varje enskild marknad. Keolis Sverige har
5 000 anställda och omsätter 5,4 miljarder kronor. Tillsammans med uppdragsgivarna utvecklar Keolis kollektivtrafiken, förenklar vardagen för resenärer och bidrar till ett hållbart resande.

I varje län finns en trafikhuvudman som har det politiska och ekonomiska ansvaret för kollektivtrafiken. I Sverige bedriver Keolis kollektivtrafik i Stockholm (SL), Västra Götaland (Västtrafik), Uppland (UL), Värmland (Värmlandstrafik), Dalarna (Dalatrafik) och Skåne (Skånetrafiken).

Anställda

Keolis Sverige har cirka 5 000 medarbetare.

Omsättning

Omsättningen i Sverige 2022 var cirka 5,4 miljarder kronor.

Ägare

Keolis tillhör Keolis Group som till 70 % ägs av SNCF (franska motsvarigheten till SJ) och 30 % av kanadensiska kapitalförvaltningsbolaget Caisse de dépôt et placement du Québec.

Keolis internationellt
- ett helhetsgrepp för mobilitet

Keolis internationellt är ledande inom spårvagnstrafik med 26 linjenätverk i åtta länder och bedriver regional- och pendeltågstrafik på flera platser i Europa, USA, Afrika och Australien.

I Frankrike ansvarar Keolis för ett flertal hela trafiksystem såsom tunnelbana, spårvagn och pendeltåg. I Melbourne, Australien, ansvarar Keolis för världens största spårvagnssystem och i Adelaide driver och underhåller Keolis linjenätet på fyra linjer och 89 stationer.

Utöver spårtrafik så kör Keolis buss i nio länder, pendelbåt i två länder och erbjuder även cykeldelningstjänster, färdtjänst, beställningstrafik och pendelparkeringar
– allt för att kunna erbjuda ett helhetsgrepp för mobilitet.

Anställda

Totalt är vi cirka 68 000 medarbetare på fyra kontinenter.

Omsättning

6,3 miljarder euro 2021.

Här finns vi

Vi finns i 13 länder: Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Förenade arabemiraten, Indien, Kanada, Kina, Nederländerna, Qatar, Sverige, Storbritannien, USA.