Keolis e-Mobility

Keolis e-Mobility står i spetsen för elektrifiering och digitalisering inom fordonsteknik.

Bussbranschen går allt mer mot elfordon. Keolis bussflotta kommer inom de närmaste året uppgå till 80 procent fordon som drivs av el. Laddoptimering, inköp av elbussflottor, ladddinfrastruktur, hantering av data och mycket mer är kunskaper som vi inrymmer under Keolis e-mobilty.

Keolis lär av varandra

Keolis har verksamhet på flera kontinenter. I maj 2024 samlade Keolis 50 av sina främsta experter inom elektrifiering och e-Mobility i Lund där syftet var kunskapsdelning för att än mer förstärka Keolis som en föregångare inom området e-Mobility för kollektivtrafikbranschen.

Utbildningar och karriärsresor

Alla på underhåll inom Keolis har ett individuellt utbildningsprogram som styrs av en egen avdelning. För Keolis e-Mobility Team görs nu en stor satsning på ett utbildningsprogram inriktning el, målet är att förbereda medarbetare för att bli experter inom elfordonsfrågor. Se och hör våra experter Goran och Jouni berätta mer.