Skadeanmälan

Personskador och Sakskador

Har du som resenär skadat dig ombord på bussen eller fått din egendom skadad, kontakta vår skadeavdelning.

Telefon: 08-5190 2010

E-post: skador@keolis.se

Fordonsskador

Om ditt fordon har skadats vid en sammanstötning med en av Keolis fordon, ska du kontakta ditt försäkringsbolag som i sin tur kontaktar Keolis försäkringsbolag.