Innovation

Keolis förbättrar resande i vardagen genom att utveckla och driva säkra, smarta och hållbara mobilitetslösningar tillgängliga för alla. För att kunna göra detta idag så väl som i framtiden satsar vi på öppen innovation baserad på partnerskap på flera nivåer i företaget. På den här sidan kan du läsa mer om våra innovationssatsningar.

Självkörande bussar i innovationsprojektet 5G ride

I innovationsprojektet 5G Ride utforskar Keolis hur 5G, AI och fjärrhantering av fordon kan bidra till en trygg och säker kollektivtrafik med självkörande bussar. En hel del av tekniken är också applicerbar i dagens fordon.

Projektet testar lösningar för att med hjälp av sensorer i infrastruktur och fordon öka trafiksäkerheten – både för resenärer och alla andra som befinner sig gatumiljön. Tekniken kan t ex ge information om att barn befinner sig runt ett hörn.

Under ett par veckor hösten 2020 genomförde vi ett test med en tillfällig busslinje där en självkörande elektrisk minibus ansluten till 5G-nätet körde en slinga på Djurgården. Minibussen, levererad av teknikföretaget T-engineering, trafikerade en rutt mellan Rosendals slott och Hazeliusporten.

I projektet deltar förutom Keolis även Urban ICT Arena, Intel, Ericsson, T-Engineering, KTH och Telia. Syftet är att utforska hur 5G, AI och fjärrhantering av fordon via kontrolltorn kan bidra till att underlätta införandet av självkörande eldrivna bussar på ett säkert sätt. Genom att jobba med framtidens teknik och företag som ligger i teknikens framkant uppkommer även användningsområden som stöttar dagens busstrafik.

Självkörande bussar samverkar på Chalmers

I innovationsprojektet Samverkande Autonoma Transporter (SAT) studerar Keolis tillsammans med sina samarbetspartners hur gods- och persontransporter kan samverka i stadsmiljö.

Från mitten av september 2022 till maj 2023 körs en linje med självkörande bussar på Chalmers campus Johanneberg. Under några veckor testas också transportrobotar på området för att se hur de samverkar med bussen.

Projektet finansieras av Vinnova genom innovationsprogrammet Drive Sweden. Testerna finansieras även genom SHOW, ett EU Horizon 2020 projekt. Förutom Keolis samverkar följande partners: Akademiska Hus, Chalmers, Chalmersfastigheter, Ericsson, Framtiden Byggutveckling, Göteborgs stad, Göteborgs Universitet, Hugo Delivery (projektledare), Johanneberg Science Park, Landvetter Södra Utveckling AB, Mölndala Fastighets AB, PostNord, Riksbyggen, Skanska, Tele2, Västtrafik samt Wallenstam.

Geofencing i Dalarna och Göteborg

Geofencing är en digital geografisk zon där uppkopplade fordon kan styras. Inom den digitala geografiska zonen kan till exempel fordonens hastighet och användningen av drivmedel (bränsle eller el) styras. Ökad säkerhet, minskade utgifter, minskad bränsleförbrukning med mindre påverkan på miljön utgör de stora vinsterna med geofencing.

Sedan 2019 har Keolis med hjälp av geofencingteknik i Dalarna spärrat ett antal bussar så att de inte kan köra fortare än den på platsen gällande hastighetsbegränsning. De utvalda platserna är främst utanför skolor och de utvalda bussarna är de som vi primärt används för skoltrafik.

Vårt arbete med geofencing tillsammans med vår trafiksäkerhetspolicy gav oss NTFs* hederspris för satsning på trafiksäkerhet 2019.

Priset delas ut årligen av NTF och går till ett företag som på ett föredömligt sätt har kombinerat en framgångsrik drift med en långsiktig satsning på trafiksäkerhet.

I Göteborg använder Keolis geofencing för att styra hastighet och bestämma vilka sträckor som hybridbussar ska köra på el respektive förnybara drivmedel.

Dynamisk kollektivtrafik

Tillsammans med Karlstadsbuss (numera Värmlandstrafik) testade Keolis under 2021 och 2022 dynamisk kollektivtrafik i Karlstad. Konceptet främjar en mer tidseffektiv och koldioxidsnål kollektivtrafik till fördel för både resenärer och samhälle. Projektet, som kallades Karlstadsbuss Nära, var en pilot utifrån vilken Keolis och Värmlandstrafiknu drar lärdomar av.

Den bakomliggande tekniken tillhandahölls av företaget Padam och inkluderade virtuella kartor för förarna, back-office system där varje fordon kan spåras samt ett digitalt bokningssystem för resenärerna. Att kombinera ny teknik och innovation med traditionell kollektivtrafik är ett exempel på hur Keolis bidrar till hållbara städer och samhällen.

Innovation i det lilla - Undvika tappade hjul

Ett hjul som lossnar från ett tungt fordon som en buss kan innebära en fara i trafiken. På Keolis sätter vi säkerheten främst och sedan april 2022 har vi infört mutterlås på alla våra bussar. Redan innan vi startade arbetet med att införa mutterlås har vi haft mutterindikatorer på alla våra bussar. De gör det visuellt enkelt att se att muttrarna sitter korrekt och ökar chansen för att hjulmutterlossning upptäcks och åtgärdas. Mutterlåset fungerar som en extra säkerhet och hjälper till att låsa muttrarna på plats.

På alla bussar som ska ut i trafik utförs en SFK-kontroll av underhåll. SFK står för säkerhet, funktion och komfort och är Keolis sätt att kvalitetssäkra att våra fordon är säkra, funktionella och komfortabla när de lämnar depån. Mutterlås och indikatorer förenklar den dagliga kontrollen - både smart och säkert.