Res med oss

Keolis är en av Sveriges främsta leverantörer av kollektivtrafik. Vi driver busstrafik i stora delar av landet och under 2023 startar vårt första svenska uppdrag inom spårbunden trafik.

Internationellt driver vi sedan länge olika former av såväl buss som spårtrafik, bland annat tunnelbana i Lyon och London. Keolis utvecklar även digitala mobilitetslösningar för till exempel beställningstrafik och självkörande bussar.

Keolis skapar hållbara resmöjligheter

Tillsammans med våra uppdragsgivare utvecklar vi resmöjligheter, förenklar vardagen för våra resenärer och bidrar till att skapa hållbara samhällen. Vårt uppdrag är att göra kollektivtrafiken så attraktiv och effektiv som möjligt, så att fler ska välja det mest hållbara sättet att resa.

Lokal kollektivtrafik i världsklass

Keolis verkar på olika platser runt om i Sverige och världen. När vi utvecklar trafiken utgår vi från uppdragsgivarens och resenärernas lokala behov. Samtidigt drar vi nytta av att vi tillhör en global koncern med expertis inom flera trafikslag. Vi har djup kunskap om att driva kollektivtrafik i både stadsmiljö och på landsbygd.

I Stockholm har vi till exempel utvecklat busslinjenätet efter noggranna analyser av resenärernas behov och resvanor. I Karlstad arbetar vi med digitala lösningar för beställning av kollektivtrafik. I Göteborg bygger vi laddinfrastruktur i depåer som en del av satsningen på en elektrifierad bussflotta.

Trafikhuvudmän som vi samarbetar med idag

Dalatrafik, Värmlandstrafik, Storstockholms Lokaltrafik, Skånetrafiken, UL och Västtrafik.