Res med oss

Vi på Keolis är specialister på kollektivtrafik i stadsmiljö. Tillsammans med våra uppdragsgivare utvecklar vi resandet, förenklar vardagen för våra resenärer och skapar hållbara städer.

Vi hämtar leriga förskolebarn efter utflykten, ser till att nattsuddarna kommer hem och plockar troget upp arbetspendlarna om morgnarna.

Varje dag, varje timme stannar våra bussar vid 9 000 hållplatser runt om i landet för att släppa på resenärer som ska bort eller hem, till jobbet eller ut på äventyr.

Vårt trafiknät fungerar som stadens blodomlopp, det transporterar invånarna kors och tvärs så att de kan fortsätta med sina dagliga liv.

Kollektivtrafik

I Sverige är det en trafikhuvudman för varje län som har det politiska och ekonomiska ansvaret för lokal och regional kollektivtrafik. Trafikhuvudmannen bestämmer vilken entreprenör som ska få uppdraget att sköta kollektivtrafiken i praktiken, vilket oftast sker genom en upphandling.

Trafikhuvudmän som vi samarbetar med idag

Dalatrafik, Jönköpings länstrafik, Karlstadsbuss, Storstockholms Lokaltrafik och Västtrafik