Visselpipa

Keolis har en visselblåsningsfunktion för att göra det enkelt både för medarbetare och andra intressenter att lämna information om allvarliga oegentligheter och missförhållanden i bolaget. Detta kan till exempel vara:

  • Mutor eller korruption
  • Jäv
  • Finansiella bedrägerier
  • Miljöbrott
  • Allvarliga former av diskriminering, mobbning och trakasserier

Visselpipan används vid allvarliga händelser. Vid andra händelser ska ordinarie kontaktvägar användas.

Information kan lämnas helt anonymt. Om du vill ha en personlig återkoppling kan du välja att lämna dina kontaktuppgifter.

När du klickar på länken nedan kommer du till C2 som är Keolis förbättringssystem.

Lämna en anmälan här Länk till annan webbplats.