Om Personuppgifter

Allmänt om personuppgifter hos Keolis

Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) inom EU.
Förordningen stärker ytterligare individens rätt till sina personuppgifter.

Hos oss på Keolis sätter vi säkerheten främst samt tar ansvar och respekterar varandra. Därmed välkomnar Keolis det förstärkta integritetsskyddet som GDPR innebär.

Keolis målsättning är att du ska känna dig säker med att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar därför ansvar för att dina personuppgifter används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

Nedan kan du läsa mer om vad en personuppgift är och vad som avses
med behandling, samt hur du kan kontakta Keolis om du vill utnyttja dina rättigheter enligt GDPR. Fullständig information om Keolis personuppgiftsbehandling hittar du här.

Vad är en personuppgift?

GDPR definierar en personuppgift som all slags information som kan
härledas till en levande, fysisk person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress.

Vad menas med behandling?

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna. Personuppgifter får vidare bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för något ändamål som går utöver dessa ändamål.

Om du vill utnyttja dina rättigheter

Keolis Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som görs inom företagets verksamhet. I vissa fall är Keolis personuppgiftsbiträde till behandling som utförs för Trafikhuvudmannens räkning. Sådan behandling är vanligtvis kamerabevakning på bussar och uppgifter om vissa körningar där Trafikhuvudmannen i slutändan ska ta betalt för Keolis tjänster från kommunen.

Du som registrerad har ett antal rättigheter i förhållande till Keolis i egenskap av personuppgiftsansvarig. Bland annat har du rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig och som Keolis behandlar. Du har också rätt att vända dig till Keolis om någon personuppgift är felaktig eller ofullständig.

Om du har frågor rörande hur Keolis behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta Keolis dataskyddsombud via mejl:
dataskyddsombud@keolis.se

För att få tillgång till uppgifterna eller för den delen få en rättelse respektive radering av uppgifter skickar du in en begäran om information till Keolis dataskyddsombud på e-post: dataskyddsombud@keolis.se

Du kan även skicka din begäran till Keolis huvudkontor:
Keolis, Dataskyddsombud
Box 22052
104 22 Stockholm

Här får du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter enligt GDPR.