YKB-utbildningar

YKB-fortbildning på Keolis Academy

Keolis Academy är vår egen utbildningsorganisation. Vi har stor erfarenhet av att genomföra fortbildningskurser för våra egna medarbetare. Våra lärare har gedigen förankring i branschen och alla har mångårig yrkeserfarenhet som bussförare.

Våra YKB-fortbildningar:

  • Rationell körning
  • Kundbemötande och konflikthantering
  • Lagar och regler
  • Ergonomi och hälsa
  • Första hjälpen och brand

För varje genomfört delmoment utfärdas ett intyg. Utbildningsanordnaren anmäler till Transportstyrelsen när sista delmomentet är genomfört. Det krävs inget prov på Trafikverket för fortbildningen.

För mer information, kontakta:

daniel.zakariasson@keolis.se för Stockholm.

anna.nyqvist@keolis.se för Uppland, Dalarna och Karlstad.

anders.lotterberg@keolis.se för Göteborg och Lund.

Bakgrund

Att utföra persontransporter med buss är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag som ska säkerställa att alla bussförare har den kompetens som är nödvändig för yrket.

Lagkrav

Lagen innebär bland annat krav på grundutbildning, som efter godkänt prov leder
till ett yrkeskompetensbevis (YKB). Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år.

Därefter krävs att bussföraren går en återkommande fortbildning för att förnya beviset. Kraven tillämpas sedan den 10 september 2008 för persontransporter med buss.

För dig som hade D-behörighet innan detta datum gäller att du ska ha gått
35 timmars fortbildning innan du får köra yrkesmässig persontrafik. Varje
fortbildningstillfälle måste omfatta minst 7 timmars utbildningstid.