Uppdaterad 2018-05-11

LYHÖRDHET OCH KOMMUNIKATION SKAPAR TRIVSEL I GUBBÄNGEN

Gubbängen ska vara depån med den bästa leveransen och där ingen vill sluta. Det är ingen blygsam vision hon har, Josefine Dahlqvist. Möt Gubbängens nya depåchef som vill nå sina mål med kommunikation, samarbete och stöd till medarbetarna.

Josefine Dahlqvist

Alla människor gillar att göra rätt. Det slår Josefine Dahlqvist, depåchef i Gubbängen sedan september förra året, fast.

– Min uppgift är att se till att varje avdelning på vår depå har rätt förutsättningar att kunna göra ett bra jobb, säger hon.

Hon understryker att alla ledare och stödfunktioner behöver förstå sin roll och vilket ansvar de har.

– Det är oerhört viktigt att vi är samspelta och att vi kommunicerar över gränserna i depån.

Just kommunikation återkommer Josefine ofta till.

– Om vi ska bli en så framgångsrik arbetsgrupp som möjligt, måste vi ha dialog och våga prata om saker som inte fungerar bra. Vi måste också vara proaktiva och ha rett ut saker i förväg. Vi måste kunna klara tuffa situationer och saker som snösmockor, men också större förändringar, säger hon som själv aktivt strävar efter att vara ute i verksamheten så mycket som möjligt.

Lösning för nattliga förare

På depån är hon tydlig med vikten av att medarbetarna lyfter saker till sina chefer.

– Det som sägs till kollegor i lunchrummet stannar i lunchrummet. Istället är det viktigt att gå till sin chef. Det minsta vi kan göra är att lyssna. Sen kanske vi inte kan lösa allt men vi ska åtminstone försöka, säger hon.

Hon berättar att hon har träffat nattförarna för att veta hur de upplever sitt jobb och om de känner sig trygga. Hon uppmanade dem också att kontakta henne om något skulle dyka upp.

– En tid senare fick jag ett brev från dem. En tjänst började för tidigt för dem, vilket inte var bra då de ville jobba natt och inte sen kväll. Jag gick till vår trafikplanerare som inte hade fått några signaler om att detta inte var bra. Trafikplaneraren lyckades ändra tjänsten. Dock inte för alla dagar i veckan, men där det gick, vilket var majoriteten av dagarna. Det här är ett bra exempel på vikten av kommunikation, säger Josefine.

Beroende av samarbete

Hennes vision är att alla medarbetare ska trivas så bra så att ingen ska vilja sluta på depån.

– Samtidigt är vårt jobb här och nu. Vi ska leverera en bra trafik åt Trafikförvaltningen, SL. Därför måste vi hela tiden jobba proaktivt. Här är vi beroende av samarbetet med våra systerdepåer Nyboda och Eriksberg som också ingår i avtalet.