Uppdaterad 2023-02-03

Annika tar oss vidare på Keolis digitaliseringsresa

Annika Reumark

Annika Reumark arbetar på Keolis sedan 1,5 år. Hon började i rollen som projektledare inom verksamhetsutveckling och sedan september förra året är hon chef för avdelningen verksamhetsutveckling.

Annika har blivit ett bekant namn för många medarbetare som har datorn som sitt främsta arbetsverktyg eftersom hon tillsammans med sitt projektteam under de senaste månaderna har arbetat intensivt med att rulla ut Microsoft 365. Implementeringen möjliggör både säkrare hantering av data och gör data åtkomlig för alla medarbetare var man än befinner sig, vilket utgör ett viktigt steg i Keolis digitaliseringsresa.

– Jag ansvarar för verksamhetsutveckling som är en del av Keolis avdelning för IT och verksamhetsutveckling. Vårt uppdrag är att vara en framåtblickande verksamhet som initierar, driver och accelererar förändringar, särskilt inom det digitala området. Vi ska med andra ord aktivt bidra till att stärka Keolis konkurrenskraft, säger Annika.

Från och med augusti 2023 kör Keolis stadstrafik och spårvagn i Lund.

Verksamhetsutveckling som funktion driver ett antal initiativ, både i löpande linjearbete och projektform, för att fortsatt utveckla och digitalisera Keolis. Utöver det ansvarar vi även för att leda uppstarten av nya kontrakt/affärer, t.ex. när vi nu i augusti 2023 startar upp stadstrafiken med buss i Lund och spårtrafik mellan Lund och forskningsanläggningen ESS.

– Vi står inför en intensiv period framåt med mycket som ska ske på relativt kort tid. För att lyckas med detta behöver vi prioritera och fokusera på rätt saker som skapar mest värde.

Vi behöver också lägga stort fokus på kommunikation samt på att kroka arm med vår operativa verksamhet på ett bra sätt.

På frågan varför Annika har valt att gå till Keolis, förklarar hon:

Det är en väldigt spännande verksamhet som står inför en resa med ny teknik, elektrifiering, innovation och ett ökat fokus på hållbarhet. Jag gillar närheten till den operativa verksamheten och uppskattar företagsklimatet och människorna i bolaget. För mig är det även betydelsefullt att arbeta i ett samhällsviktigt företag.

Med på bild, Hedwig Baedecke nyanställd projektledare i Annikas team.

Privat umgås Annika helst med sin familj och sina vänner.
– Jag har även ett intresse för matlagning och gillar att testa nya saker i köket. Utöver det så går mycket av fritiden åt till diverse mindre och större projekt som per automatik kommer med att flytta till hus!

När vi blickar framåt och funderar på hur kollektivtrafikbranschen kommer att se ut om 10 år så tänker Annika såhär:
– Den pågående digitaliseringen skapar helt nya möjligheter till information, såväl för resenärer, som för operatörer och de som beställer trafiken vilket tillsammans med nya möjligheter att processa informationen möjliggör energieffektivisering, bättre resursutnyttjande och en ökad individanpassning av kollektivtrafik.

Digitaliseringen möjliggör framväxten av nya efterfrågestyrda eller delade mobilitetstjänster. Med Keolis Way Öppnas i nytt fönster. som bas så kommer vi fortsätta utveckla och digitalisera Keolis för att bli den ledande kollektivtrafikoperatören med ett mycket bredare och större uppdrag än idag.