Nyheter


  • Ny affärsområdesdirektör i Keolis Sverige

    Karl Orton blir ny affärsområdesdirektör för Keolis Sveriges affärsområde Stockholm. Från och med maj 2011 kommer Martin Hägglund att lämna över till Karl. Karl Orton kommer närmast från DynaMate där han har varit affärsområdeschef. DynaMate är ett Scaniaföretag som erbjuder produktions- och underhållsstöd. Karl Orton har en lång karriär på olika chefsbefattningar inomScania.Martin Hägglund kommer från augusti 2011 att arbeta som Project Director på KDR Victoria i Melbourne. KDR är ett bolag som till 51 procent ägs av Keolis och som sedan november 2009 driver spårvagnstrafiken i Melbourne under varumärket Yarra Trams. KDR har 1 900 anställda och spårvagnsnätet är ett av de största i världen.

  • Keolis om språkfrågan

    Det dokumentet som beskrev förhållningssätt och ordningsregler för Keolis Sverige Jönköping och som presenterades i Jönköping på början av veckan var ett lokalt initiativ. Keolis Sverige har ingen policy som hanterar språkfrågan och dokumentet används inte längre. Vid anställning på Keolis Sverige ställer vi som krav att man har god förmåga att kommunicera på svenska. Detta är av två skäl. Det handlar om service och säkerhet. Säkerhet för att kunna kommunicera klart och tydligt med trafikledning vid incidenter och olyckor. Service för att kunna kommunicera med våra trafikanter.Keolis Sveriges 6 000 medarbetare representerar mer än 60 nationaliteter. Det berikar oss som arbetsplats och ökar vår förmåga att ge service. Vi arbetar aktivt för att förmedla detta i olika sammanhang.