Nyheter


  • Keolis växer i Göteborg

    Vid Västtrafiks upphandling av trafik i Göteborg har idag Keolis tilldelats trafik i Göteborg Nordost. Avtalet omfattar 125 medarbetare, 47 bussar och sträcker sig över åtta år med möjlighet till förlängning i två år. Omsättningen uppgår till ca 100 miljoner kronor per år. Keolis kör sedan ett år tillbaka även i Partille och Mölndal. - Vi är glada och stolta att få fortsätta att utveckla kollektivtrafiken mot fler och nöjdare resenärer tillsammans med Västtrafik i Göteborg, säger Anders Lundström, verkställande direktör för Keolis Sverige AB.Keolis kommer att köpa 47 nya bussar som drivs med biogas och rapsmetylester (RME) till trafiken i Göteborg. I augusti 2011 körs 60 procent av vår bussflotta på förnyelsebart bränsle och genom att utbilda alla våra förare i sparsam körteknik minskar vi dessutom bränsleförbrukningen med 10-15 procent.

  • Lyckade trafikstarter i Jönköping, Finspång och Härryda

    Keolis Sverige har idag startat trafik i tre nya avtalsområden; Jönköping, Finspång och Härryda. På alla tre orterna har de nya fräscha bussarna och punktlig trafik välkomnats av resenärerna. Att så långt som möjligt köra på miljövänlligt bränsle är en självklarhet för Keolis. I Jönköping överträffar vi redan från start miljökravet i avtalet som innebär successiv minskning av andel fossilt bränsle till max 25 procent 2016.