Nyheter


  • Inget tekniskt fel på bussen vid Slussenolyckan

    Polisens tekniska utredning av den tragiska bussolyckan som inträffade vid Slussen i Stockholm den 28 maj är nu klar. I utredningen konstaterar Polisen att det inte var något tekniskt fel på bussen som kan ha orsakat olyckan .Keolis Sverige har samarbetat med Polisen och har via en extern säkerhetsutredare gjort en kompletterande teknisk utredning. Även denna utredning konstaterar att bussen var i gott skick och väl underhållen.Polisens utredning fortsätter nu i syfte att klarlägga hur olyckan kunde inträffa. Bussföraren  misstänks i nuläget inte för något brott.Keolis Sverige erbjuder fortsatt stöd till dem som skadades vi olyckan. Även föraren får stöd via bl a företagshälsovården.

  • Keolis uppstartsprojekt för Göteborg nordost är igång

    Till projektledare för uppstarten har Henrik Posse utsetts. Det lokala uppstartsarbetet kommer att ledas av Benny Hast, områdeschef Göteborg .På grund av att det är semestertider händer det inte så mycket i projektet förrän i slutet av augusti.  Inbjudan till informationsmöten för personal hos GS som berörs av entreprenörsbytet kommer att komma under augusti. Mötena planeras till början av september.Information om uppstarten kommer fortlöpande att läggas upp under rubriken ”Personalinfo Göteborg nordost” som du hittar på Keolis hemsida