Nyheter


  • Kundpanel för resenärer och boende i Nacka och Värmdö

    Under mars genomför Keolis en kundundersökning om busstrafiken bland resenärerna i Nacka och Värmdö. I anslutning till undersökningen bjuds intresserade och engagerade resenärer in att bli medlemmar i en helt ny kundpanel för Nacka och Värmdö.- Kundernas åsikter är A och O för att vi ska kunna erbjuda rätt service. Därför bjuder vi in till ett helt nytt forum för snabb och direkt dialog om service och utbud, säger Elisabeth Andreasson, affärsområdesdirektör och ansvarig för affärsutveckling på Keolis.Målet är att minst 1 000 Nacka- och Värmdöbor eller resande i området ska anmäla sig till den webbaserade kundpanelen och regelbundet tycka till om busstrafiken. Genom sitt engagemang kan resenärer vara med och påverka framtidens busstrafik i området.Enkäten och kundpanelen nås via dator eller mobil på: www.keolis.se/kundpanelenlänk till annan webbplatsFör mer information Elisabeth Andreasson,Affärsområdesdirektör och ansvarig för affärsutveckling, 070-577 57 69

  • Keolis satsar på framtidens kollektivtrafik i samarbete med kunderna

    En kollektivtrafik som verkligen matchar kundernas behov och vanor. Det är syftet med den stora resvaneundersökning som Keolis Sverige just nu genomför på uppdrag av SL. Totalt intervjuas cirka 5 000 invånare i Nacka, Värmdö, Huddinge, Botkyrka, Lidingö och Nynäshamn. - Att utveckla kollektivtrafiken kan vara kostsamt. För att kunna erbjuda kostnadseffektiva lösningar måste man innan förändringar genomförs säkerställa att linjenät och turtäthet verkligen kommer att matcha kundernas efterfrågan och behov, säger Elisabeth Andreasson, affärsområdesdirektör och ansvarig för affärsutveckling på Keolis Sverige.Keolis metod för att utveckla och lokalt anpassa en hållbar kollektivtrafik heter Neolis. Metoden har använts i drygt tio år av Keolis i Frankrike. Neolis har kontinuerligt utvecklats och förbättrats, ofta i samarbete med trafikhuvudmän. Idag ligger metoden till grund för såväl mindre förändringar inom linjenät som förändring av hela kollektivtrafiken i en stad.Under 2012 och 2013 genomför Keolis, på uppdrag av SL, genomgripande Neolis analyser av busslinjenäten i Nacka, Värmdö, Huddinge, Botkyrka, Lidingö och Nynäshamn. När resvaneundersökningen, som är en del i Neolis analysen, genomförts vidtar linjenätsanalyser och potentialbedömningar. Allt i syfte att få en kostnadseffektiv och hållbar kollektivtrafik som svarar mot kundernas behov och efterfrågan.- Jag är stolt över att vi nu kan introducera Neolis i Sverige. Resultatet ger oss en helhetsbild av människors resemönster och det hjälper oss att komma fram till förbättringar som gör en skillnad för våra kunder och ökar resandet med kollektivtrafiken, säger Elisabeth Andreasson. Resultatet beräknas vara klart under 2013 och effekterna kommer att bli synliga i SL trafiken under 2014.För mer information Elisabeth AndreassonAffärsområdesdirektör och ansvarig för affärsutveckling, 070-577 57 69