Nyheter


  • Keolis Sverige överklagar UL-dom

    Keolis Sverige kommer att överklaga tingsrättens dom i målet mot Upplands Lokaltrafik (UL) till Svea hovrätt. - Vi delar inte tingsrättens bedömning och kommer att överklaga till hovrätten. Fallet är av stor principiell betydelse för hela vår bransch och alla som arbetar med offentliga upphandlingar, säger Magnus Åkerhielm, vd Keolis Sverige.- Nu innebär tingsrättens dom att medvetna och bekräftade fel kan ske utan några som helst konsekvenser. Ett sådant system öppnar upp för godtycklighet och det kan inte vara lagens syfte. Alla som deltar i offentliga upphandlar måste göra det på lika villkor. Annars riskerar förtroendet och viljan att delta i upphandlingar att minska. Vi kommer därför att driva processen vidare, avslutar Magnus Åkerhielm.Bakgrund: Efter den havererade regionbussupphandlingen 2010 valde Keolis Sverige att stämma UL i Uppsala tingsrätt. Upphandlingen fick avbrytas och genomfördes på nytt sedan Förvaltningsrätten i Uppsala i två domar konstaterat brott mot upphandlingslagstiftningen inklusive sekretessbrott. Keolis Sverige skulle ha vunnit upphandlingen och tilldelats kontraktet om UL genomfört upphandlingen i enlighet med bestämmelserna i upphandlingslagstiftningen. I juli 2012 kom domen från Uppsala tingsrätt som konstaterade att UL gjort sig skyldig till upphandlingsfel. Tingsrätten fann dock inte att Keolis Sverige lidit någon ekonomisk skada då upphandling gjorts om.  Keolis Sverige har överklagat domen.

  • keolis sverige deltar i pride

    Torsdagen den 2 augusti medverkar Keolis Sverige på Pridefestivalen i Stockholm. Under parollen – Arbetsgivarna kommer ut! Stat och näringsliv om sitt hbt-arbete, arrangerar Arbetsförmedlingen ett seminarium om öppenhet och tolerans på arbetsmarknaden. Keolis Sveriges vd. Magnus Åkerhielm deltar i seminariet tillsammans med medverkande från Apoteket, Hotel Hilton, MyNewsdesk, Swedavia och Proffice.Plats Pride House (Kulturhuset) Sergels torg 3Datum 2 aug Kl 15.45-16.45

  • Tingsrätten avslog Keolis begäran om skadestånd

    Idag föll domen i Uppsala tingsrätt mellan Keolis Sverige och Upplands Lokaltrafik (UL). Tingsrätten valde att inte att gå på Keolis Sveriges linje utan friar UL från stämningsansökan gällande regionbussupphandlingen 2010. Tingsrätten bedömde inte att Keolis Sverige lidit skada av den felaktiga upphandlingen och avslår därför begäran om skadestånd. Keolis ska betala UL:s rättegångskostnader om 3,3 miljoner kr.- Jag känner en stor besvikelse över tingsrättens beslut, säger Magnus Åkerhielm vd Keolis Sverige. Domen sänder ut signaler om att upphandlingar inte måste ske efter lagar och regler. Jag tror tyvärr att beslutet kommer få stora negativa konsekvenser och minska förtroendet för myndigheter och företag som deltar i upphandlingar.- Vi kommer att granska domen och sedan besluta oss för om vi ska överklaga, avslutar Magnus Åkerhielm.